Trygga och aktiva äldre

Att bli äldre betyder olika saker för olika människor, men möjligheten till ett gott liv ska fortfarande finnas för alla. 

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

De äldre i Sundbyberg som behöver hjälp ska ges en god och värdig omvårdnad med en hemtjänst och äldreomsorg som präglas av omtanke, valfrihet och nytänkande. Äldre sundbybergare ska också få välja hemtjänst och vårdutförare genom att valfrihet bland aktörer, såväl offentliga som privata, garanteras.

Pandemin gjorde att många äldre tvingades till en ofrivillig ensamhet. Ensamhet kan också leda till psykisk ohälsa. Vi vill att staden arbetar med att kartlägga psykisk ohälsa och ensamhet hos äldre och arbetar fram en strategi för att motverka detta.

Centerpartiet vill än tydligare lyfta fram vardagens hjältar i alla de anhöriga som vårdar sina närstående. De gör enastående insatser. Vi vill därför att staden ger anhöriga vårdare stöd och möjlighet till avlastning.

Också i våra offentliga miljöer är det viktigt att hela tiden tänka in äldre människors behov så att stadsmiljön är trivsam för alla. Det ska vara lätt också för äldre att röra sig i vår stad och att kunna vara aktiva. Därför ska alla våra parker, torg och andra platser vara tillgängliga och attraktiva också för äldre och utformas därefter.

Den pågående digitaliseringen ska tillvaratas i form av innovativa lösningar så att personalen i hemtjänst och äldreomsorg får mer tid för mänskliga kontakter med dem som behöver hjälp. Staden ska också i sin handläggning av äldres behov vara snabb och effektiv och sätta människan i centrum.

Måltiderna ska tillhöra livets höjdpunkter. Förutom att ge energi och näring så är det viktigt med positiva upplevelser runt måltider. Dessutom vill vi att minst hälften av all mat också i äldreomsorgen ska vara både ekologisk och närproducerad.


Centerpartiet arbetar för att:

 • Staden tar fram en strategi för att uppmärksamma och motverka psykisk ohälsa samt ofrivillig ensamhet hos äldre.
 • Den som vårdar och stödjer närstående äldre ska erbjudas stöd utifrån egna behov samt uppleva en god samverkan med personal inom omsorg och äldreomsorg.
 • Fortsätta utveckla digitalisering och välfärdsteknik med fokus på den äldres förutsättningar och möjligheter. De som ska använda tekniken ska involveras i utvecklingen; de äldre själv, deras anhöriga samt vård- och omsorgspersonal.
 • Handläggningen av äldres behov ska vara snabb och effektiv samt alltid sätta individens behov i centrum.
 • Målet ska vara att personal inom äldreomsorgen har lämplig utbildning och erfarenhet.
 • Den enskilda människans behov ska stå i centrum.
 • Ett bättre system för samverkan mellan kommun, region och privata utförare för en mer sammanhållen vård ska upprättas.
 • Tillämpa förenklad biståndsbedömning från 85 års ålder.
 • Stötta föreningar som gör ett stort socialt arbete med verksamheter för äldre.
 • Måltiderna ska vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.
 • Minst hälften av all maten ska vara både ekologisk och producerad i Sverige.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.