Trygga äldre

Alla äldre i Sundbyberg ska ges en god och värdig omvårdnad och äldreomsorgen ska präglas av omtanke, valfrihet och nytänkande.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

De äldre ska själva få välja var de vill bo samt vårdutförare genom att valfrihet bland aktörer, såväl offentliga som privata, garanteras.

Centerpartiet vill satsa på att lyfta fram vardagens hjältar i alla de anhöriga som vårdar sina närstående äldre. Vi vill därför ge anhöriga vårdare rätt till anhörigbidrag och att de även får en utökad avlastningstid.

Också i våra offentliga miljöer är det viktigt att hela tiden också tänka in äldre människors behov så att stadsmiljön är trivsam för alla. Alla våra parker, torg och andra platser ska vara fullt tillgängliga också för äldre och utformas därefter i allt från underlag till aktiviteter.

Den pågående digitaliseringen ska tillvaratas i form av innovativa lösningar så att personalen i hemtjänst och äldreomsorg får mer tid för mänskliga kontakter med alla som behöver hjälp. Centerpartiet vill också att bättre system för sammanhållen vård utvecklas mellan kommun, landsting och privata utförare.

Vid 85 års ålder ska en förenklad och generös biståndsbedömning träda i kraft. Staden ska också i all sin handläggning av äldres behov ha en snabb och effektiv centrum som sätter människan i centrum.

Måltiderna ska tillhöra livets höjdpunkter. Förutom att ge energi och näring så ska arbetet med positiva upplevelser runt måltider stärkas. Dessutom vill vi att minst hälften av alla mat också i äldreomsorgen ska vara både ekologisk och närproducerad.

Ideella föreningar som till exempel hantverksföreningen Gubbverkstan gör stora insatser för de äldres sociala behov. Centerpartiet vill stötta dessa föreningar för deras viktiga insatser.

Därför vill Centerpartiet:

 • Att äldreomsorgen präglas av omtanke, valfrihet och nytänkande.
 • Ha fler alternativa boenden som möjliggör tidigare inflyttning.
 • Ha större utrymme för flexibilitet vid schemaläggning av hemtjänsttimmar.
 • Att boende för äldre planeras in vid nybyggnation i hela staden för att skapa mer blandade stadsdelar samt underlätta rörelse på bostadsmarknaden.
 • Ge mer stöd för anhöriga som vårdar sina äldre genom anhörigbidrag.
 • Att avlastningstiden för personer som vårdar anhöriga i hemmet ska utökas. Detta både för löpande tid och längre sammanhållen ledighet.
 • Att personalen ska ha mer tid att se till den enskilda människans behov, exempelvis genom ökat fokus på digitalisering.
 • Se bättre system för samverkan mellan kommun, landsting och privata utförare för en mer sammanhållen vård.
 • Förenklad och generös biståndsbedömning efter 85 års ålder.
 • Att all handläggning av äldres behov är snabb, effektiv och sätter människan i centrum.
 • Måltiderna ska tillhöra livets höjdpunkter.
 • Stötta föreningar som gör ett stort socialt arbete för äldre, som till exempel Gubbverkstan.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.