Ett tryggare Sundbyberg för alla

Trygghet är ett begrepp med många betydelser. När det gäller stadsmiljön ska du kunna känna dig trygg och säker var du än bor i Sundbyberg.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Som ansvariga för stadsmiljöfrågorna de senaste åtta åren har Centerpartiet därför arbetat för att lyfta stadsmiljön i hela staden med nya mötesplatser och att göra våra offentliga platser trygga, trivsamma och levande

Under de senaste fyra åren har trygghetsfrågan varit prioriterad för Centerpartiet i det politiska styret. Vi tog initiativ till att skapa ett brottsförebyggande råd i Sundbyberg och det arbetet har vi lett under den senaste mandatperioden. Vi tog initiativ till att staden startat ett samarbete med stiftelsen Tryggare Sverige med fokus på hur våra offentliga platser kan bli tryggare. Flera nya mötesplatser har skapats i staden som till exempel längs Rissnepromenaden i Rissne samt Kanalparken i Duvbo. Vi har också fått igenom att Sundbyberg som första kommun i landet bestämt att en procent av byggkostnaderna i nyproduktion ska gå till trygghetsskapande åtgärder. Detta är ett arbete vi vill utveckla för att säkerställa att trygga miljöer skapas från början.

Att arbeta för trygghet innebär också att satsa på långsiktig trygghet genom att ge barn och unga rätt förutsättningar. Därför vill vi stärka resurserna för att arbeta med språkutveckling i förskolan och skolan samt höja andelen utbildad personal med kompetens utifrån förskolans och skolans behov.

Sundbyberg har ett gott trygghetssamarbete med många andra aktörer som polisen, fastighetsägare samt det lokala näringslivet. Det är ett samarbete som vi vill fortsätta att utveckla. Vi tror att det just är tillsammans med andra aktörer som vi måste arbeta, efter varje plats lokala förutsättningar. Medborgarinitiativ som Grannsamverkan mot brott, nattvandringar samt ideella föreningar som tjej- och kvinnojourer gör också stora insatser både i att förhindra brott och/eller att stötta dem som råkar ut för brott. Vi vill därför att staden ytterligare stärker arbetet med att stötta dessa viktiga aktörer för att skapa trygghet i vår stad.

Att ständigt arbeta med kompetensförstärkning av stadens personal är också viktigt. Därför måste staden kontinuerligt arbeta med att utöka kompetensen hos stadens anställda gällande sexuella övergrepp, hedersrelaterade brott och våld i nära relationer.

 

Centerpartiet arbetar för att:

  • Fortsätta lyfta stadsmiljön i stadens alla delar med nya mötesplatser och att göra våra offentliga platser trygga, trivsamma och levande.
  • Samarbetet med Tryggare Sverige utvecklas för att göra Sundbybergs offentliga platser tryggare.
  • Enprocentsregeln för trygghetsskapande åtgärder i all nybyggnation säkerställer att trygga miljöer skapas från början.
  • Alla barn i både förskolan och skolan får rätt förutsättningar att nå sin potential.
  • Samverkan stärks mellan staden, polisen, fastighetsägare, näringslivet och ideella föreningar i brottsförebyggande arbete.
  • Kompetensen hos stadens anställda gällande sexuella övergrepp, hedersrelaterade brott och våld i nära relationer utvecklas.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.