Nyanlända


Täby kommunstyrelse har den 14:e november tagit beslut om att informera att vi med dagens lagstiftning och bostadssituation inte klarar av att ordna värdiga boende till de nyanlända enligt anvisningslagen. Nu krävs det snabba lagändringar och regellättnader för att lösa situationen då vi vill kunna följa både lagen samt kunna ge möjligheten att ge nyanlända en god start i det svenska samhället.

 

Läs mer