Åldras och trygghet i Täby

Bild

Man ska kunna leva ett rikt liv oavsett om man
klarar sig själv eller behöver hjälp.

Centerpartiet vill:

 • Att alla över 85 år ska få möjlighet till äldreomsorg utan behovsprövning
 • Förbättra tillgängligheten till psykologhjälp
 • Öka möjligheterna till anhörigstöd
 • Förbättra samordningen mellan kommun och region
 • Höja ersättning till vårdcentralerna för ökad tillgänglighet
 • Införa fast läkare även på SÄBO
 • Att nybyggda äldreboenden ska ha egna tillagningskök
 • Utveckla fler lokala seniorcenter
 • Dela upp socialnämnden i äldrenämnd och individ- och familjenämnd

TRYGGHETEN FRÄMST FÖR FUNKTIONSHINDRADE TÄBYBOR

Man ska känna sig trygg med att all personal på LSS-boenden har en grundläggande kunskap när det gäller skadeförebyggande åtgärder.

Centerpartiet vill:

 • Att all personal inom LSS ska ha dokumenterad grundkunskap, för ökad trygghet
 • Prioritera att funktionsnedsatta får möjlighet att bo tillsammans med sin partner
 • Höja habilitetsersättningen

Annica Nordgren

FÖREBYGGA UTANFÖRSKAP HOS MÄNNISKOR MED MISSBRUKSPROBLEM

För att undvika bostadslöshet hos missbrukare vill Centerpartiet fortsätta ge tillräckliga resurser till “Bostad först” som är ett program som syftar till den sk tak över huvudet-garantin. Kommunens och frivilliga sektorns insatser inom olika områden ska samordnas och uppmuntras.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.