Valfrågor 2022

Bild

Här hittar du vad Centerpartiet i Täby driver för frågor i valet 2022

Klicka på rubriken för att komma till en sida med mer detaljer om vad varje punkt innehåller.

Idrott och friluftsliv i Täby

Centerpartiet går till val på att förbättra villkoren för kommunens idrottsklubbar och invånarnas friluftsliv. Vi vill göra detta tillsammans med de som berörs, med kommunens idrottsklubbar. Vi vill inventera behovet och involvera alla idrottsföreningar och intresserade invånare i den långsiktiga planeringen för hur vi utvecklar och använder idrottsplatser och idrotts- och friluftsområden på ett effektivt sätt. Läs mer...

Kulturen i Täby

Kultur kan vara roligt, överraskande eller sorgligt. Det kan väcka känslor och tankar som du kanske inte haft förut. Vi vill att alla ska få ta del av kultur av olika slag. Läs mer...

Företagsklimatet i Täby

Företag som skapar jobb är grunden för välfärden. Utan dem skapas inte de skatteintäkter som behövs för resurser till skolor, vård och omsorg. Att satsa på företagsklimatet är därför att investera i kommunen. Läs mer...

Naturen i Täby

Täby ska fortsatt vara “Halva Täby grönt”. Att vistas i naturen är för många en källa till välmående. Det är ett av de viktigaste skälen som Täbybor angett varför man bor i Täby idag.
Vi har en skyldighet att bruka utan att förbruka. Läs mer...

Trafiken i Täby

Att ta sig fram i trafiken ska var enkelt, smidigt och säkert för alla gående, cyklister och fordon- strafik i hela Täby. Läs mer...

Skola i Täby

I Täby ska alla skolor ha den högsta utbildnings- kvaliteten och familjer ska själva få välja den skola som passar bäst för deras barn. Läs mer...

Stränder och vatten i Täby

Täby är en skärgårdskommun med många sjöar och en kontakt med kusten. Vi vill göra våra stränder mer tillgängliga och attraktiva. Läs mer...

Demokrati och delaktighet i Täby

Vi tycker att det är viktigt att medborgares röster inte bara räknas på valdagen utan att alla som bor i kommunen ska ha möjligheten att vara aktiva och delaktiga i politiska beslut även mellan valen.
Läs mer...

Integration i Täby

Täby ska vara en förebild för hur vi i Sverige tar emot och integrerar våra nya internationella invånare. För att människor ska må bra här så behöver de tidigt känna sig relevanta i vårt samhälle. Arbete, språk och sociala aktiviteter är nycklarna till detta. Läs mer...

Byggande i Täby

Att bygga energieffektivt är att bygga klimatsmart. Den mest energieffektiva byggstandarden är
passivhus. Täby ska vara en attraktiv kommun som folk vill bo, arbeta och flytta till. Vi vill bevara känslan av staden på landet och behålla halva Täby grönt. Täby har sedan länge hög skattekraft och låg kommunalskatt. Läs mer...

Åldras och Trygghet i Täby

Man ska kunna leva ett rikt liv oavsett om man klarar sig själv eller behöver hjälp. Man ska känna sig trygg med att all personal på LSS-boenden har en grundläggande kunskap när det gäller skadeförebyggande åtgärder. Läs mer...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.