ENERGIEFFEKTIVT Byggande

Bild

Att bygga energieffektivt är att bygga klimatsmart. Den mest energieffektiva byggstandarden är
passivhus, med 80-90% bättre energieffektivitet än dagens byggnader. Kombinerar man riktigt
energieffektiva byggnader med solceller och lokal energilagring, blir byggnaden helt eller delvis
självförsörjande på energi.

Centerpartiet i Täby vill att kommunen uppmuntrar, föregår med eget exempel och informerar
om fördelarna med:

 • Riktigt energieffektiva byggnader t ex passivhus
 • Solceller på tak
 • Lokal lagring av energi
 • Att bygga både mindre och större byggnader med trästomme

Vi vill ta bort alla lokala hinder för solceller på Täbys tak!

 

BYGG MED VARSAMHET

Centerpartiet vill bevara känslan av staden på landet och behålla halva Täby grönt.

Centerpartiet vill:

 • Behålla orörda grönområden
 • Värna våra villaområden - förtäta inte med
  flerfamiljshus
 • Behålla Åva-triangeln i kommunens ägo och utveckla för skola, idrott och kultur

EKONOMI OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL

Täby ska vara en attraktiv kommun som folk vill bo, arbeta och flytta till. Täby har sedan länge hög skattekraft och låg kommunalskatt. Vi vill arbeta för att skatten fortsatt ska vara låg.

Centerpartiet vill:

 • Arbeta för fortsatt låg skatt och hög kvalitet inom våra
  verksamheter
 • Att serviceutbudet ska vara avpassat så att det ger en
  fortsatt attraktiv kommun som folk vill bo, arbeta och
  flytta till
 • Öka anslaget för kommunens fastighetsunderhåll inom
  skola, kultur och idrott
 • Kommunens lokaler ska vara välskötta och fräscha

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.