DEMOKRATI, MEDBORGARDIALOG OCH DELAKTIGHET

Bild

Vi tycker att det är viktigt att medborgares röster inte bara räknas på valdagen utan att alla som bor i kommunen ska ha möjligheten att vara aktiva och delaktiga i politiska beslut även mellan valen.

Vi vill stärka den demokratiska infrastrukturen bland annat genom medborgarförslag och andra deltagardemokratiska verktyg.

Centerpartiet vill:

  • Införa medborgarförslag, vilket redan finns i en majoritet av Sveriges kommuner
  • Ha dialoger tidigt i beslutsprocessen vid större kommunala frågor

TRYGGHET I HELA TÄBY

Vi vill skapa ett tryggt samhälle där människor hjälps åt och vågar lita på varandra.

Centerpartiet vill:

  • Göra otrygga miljöer trygga genom att t.ex. förbättra belysning, beskära buskar, måla gångtunnlar ljusa, skapa mer levande grönområden med t.ex. lekplatser, grillplatser och utegym
  • Vid nybyggen av flerbostadshus, planera för fler butiker, caféer och andra verksamheter i bottenplanet för att skapa ett levande gatuliv
  • Utöka samarbetet med fältassistenter, fritidsgårdar, polis, ordningsvakter, föreningsliv och frivilliga organisationer
  • Utöka kommunens nattvandringar, för att skapa trygghet för våra ungdomar
  • Ha fler synliga poliser i Täby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.