Företagsklimat

Bild

ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT SKA BLI ÄNNU BÄTTRE

Företag som skapar jobb är grunden för välfärden. Utan dem skapas inte de skatteintäkter som behövs för resurser till skolor, vård och omsorg. Att satsa på företagsklimatet är därför att investera i kommunen

Täby ska vara en av de bästa kommunerna att starta och driva företag i. Kommunen ska genomsyras av ett näringslivsperspektiv och företagarna måste få komma till tals i de frågor som berör deras verksamhet. Täby har ca 10 000 företag och av dessa är merparten småföretagare. Det är i små företag som jobben skapas och detta vill vi främja.

Centerpartiet vill:

  • Fortsätta utveckla näringslivsdialog med fokus på service och bemötande
  • Öka andelen kvinnliga företagare i kommunen
  • Värna valfriheten i välfärden och verka för fler företag som tillhandahåller välfärdstjänster i kommunen
  • Förenkla för småföretagens möjligheter att delta i kommunens upphandlingar
  • Fortsätta utveckla kommunens jobbsatsning “Välkommen framtid” för att fler ska få jobb
  • Årsavgifter för tillsyn ska tas bort, företag ska betala först när tillsynen är genomförd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.