Idrott och friluftsliv

Bild

Täby kommuns befolkning växer och våra möjligheter till att bedriva idrott och friluftsliv hänger inte med. Det behövs fler anläggningar och det behöver skapas fler möjligheter för Täbys invånare att bedriva såväl idrott som friluftsliv.

På 20 år har befolkningen ökat från ca 60000 till 74000 och prognoserna säger att vi kommer att vara 85000 invånare år 2030. För att behålla en hög grad av hälsa och välmående bland invånarna och möjlighet till ett aktivt föreningsliv, måste möjligheterna till idrott och friluftsliv öka i samma takt.

Centerpartiet går till val på att förbättra villkoren för kommunens idrottsklubbar och invånarnas friluftsliv. Vi vill göra detta tillsammans med de som berörs, med kommunens idrottsklubbar. Vi vill inventera behovet och involvera alla idrottsföreningar och intresserade invånare i den långsiktiga planeringen för hur vi utvecklar och använder idrottsplatser och idrotts- och friluftsområden på ett effektivt sätt.

Centerpartiet vill:

 • Skrota den nuvarande anläggningsplanen och börja om från början tillsammans med klubbar och föreningar.
 • Ta fram vård- och underhållsplaner för samtliga befintliga anläggningar.
 • Utveckla samarbetet med andra nordostkommuner för att kunna bygga fler anläggningar.
 • Tillsätta ett idrottsråd med representanter från både politiken, idrottsklubbarna och ansvariga tjänstemän.
 • Ge föreningarna större ansvar och rådighet över våra gemensamma anläggningar. Vi tror att våra stora ”idrottshubbar” (Tibble, Hägernäs, Erikslund och Täby IP) i högre grad kan drivas av de idrottsklubbar som har arenorna som hemmaarenor i samarbete med kommunen.
 • Utreda möjligheterna att få fram mer hållbara anläggningar.

Med en ny anläggningsplan på plats kan vi planera nya anläggningar över tid. Men under den närmaste tiden finns några anläggningar vi vill prioritera.

Centerpartiet vill:

 • Skapa en konstsnöanläggning i Skavlöten
  Täby konstsnöspår har blivit en succé och vi tror att man kan göra den permanent (under säsong) i Skavlöten där det finns god tillgång till vatten och parkeringsmöjligheter.
 • Behålla den gamla simhallen och göra om den till en multisportarena.
 • Bygga liftanläggningen i Ullna
  Täby Slalomklubb, en av Sveriges största slalomklubbar bör få sin sedan länge önskade anläggning i Ullna, gärna i samarbete med övriga nordostkommuner för effektivt utnyttjande och underhåll av skidanläggningen.
 • Bygga en friidrottshall
  Utreda möjligheterna att bygga en inomhushall för friidrotten tillsammans med övriga nordostkommuner.
 • Bygga minst två fullstora fotbollsplaner till under mandatperioden och utveckla befintliga planer tillsammans med klubbarna. Fotbollen står för en stor del av idrottsaktiviteterna och just nu får den inte plats. Vi ser ett ökat behov av fotbollsplaner i kommunen, allt ifrån fullstora 11-spels-planer till mindre planer för våra knattar. Det brister dessutom i underhåll av ett antal av våra befintliga fotbollsplaner.
 • Att kommunen följer Stockholmsfotbollens arbete med att ta fram ett mer klimatmässigt hållbart underlag för konstgräs.
 • Utveckla Ensta Krog till ett friluftscenter.

Möjlighet till ett rikt friluftsliv för alla

All idrott är inte föreningsdriven, och med vårt krav på ”halva Täby grönt” har vi möjlighet att erbjuda Täbyborna ett meningsfullt friluftsliv som är få förunnat. Vi vill därför satsa på att utveckla våra ”ingångar” till friluftsportalerna så att de har bättre skyltning, kartor, belysning och information.

Vi behöver fler utomhusgym och idrottsytor för spontanidrott, helst i anslutning till våra spår för löpning och promenader.

För det icke organiserade idrotts- och friluftslivet vill Centerpartiet:

 • Utveckla våra Gröna entréer. Täby har väldigt uppskattade friluftsportaler vid bl.a. Ensta krog, Skavlöten och Täby IP. För att göra dessa ännu mer tillgängliga behöver de ha bättre skyltning, kartor, belysning, information och på några håll fler papperskorgar och parkeringsplatser.
 • Bygga fler utomhusgym.
  Se över möjligheterna att bygga fler utegym i anslutning till våra gröna entréer för möjlighet till spontanidrott.
 • Fortsätta satsningen på cykelbanor i Täby och hela nordostsektorn. Vi vill fortsätta satsa på våra badplatser och ge fler möjligheten att nå vattnet via strandpromenader.

Våra lokala politiker är väl förankrade i idrottsrörelsen

Stefan Norell

Stefan Norell

Fredrik Svarén

Fredrik Svarén


 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.