ANSVARSFULL INTEGRATION

Bild

Täby ska vara en förebild för hur vi i Sverige tar emot och integrerar våra nya internationella invånare. För att människor ska må bra här så behöver de tidigt känna sig relevanta i vårt samhälle. Arbete, språk och sociala aktiviteter är nycklarna till detta.

SFI OCH PRAKTIK

För att trygga SFI undervisningens verksamhet ser vi helst att kommunen behöver ta över verksamheten. En praktikplats är sedan ett bra sätt att få möjlighet att praktisera sin svenska. För många nyanlända kvinnor är en praktik- plats av stor betydelse då de behöver få känna sig relevanta utanför hushållet.

Centerpartiet vill:

  • Att SFI undervisning åter erbjuds i Täby
  • Att företag som erbjuder praktikplatser till nyanlända skall få stöd

OBLIGATORISKA, INDIVIDANPASSADE SAMHÄLLSAMTAL FÖR NYANLÄNDA I TÄBY

Vilka rättigheter och skyldigheter har man som individ i Sverige? Vad är en rättsstat? Hur fungerar en demokrati? Vad innebär religions- frihet och jämställdhet? Svenska normer kan skilja sig oerhört från andra kulturer. Samtalet måste förankras i mottagarens kontext.

Centerpartiet vill:

  • Se individanpassade dialoger med nyanlända istället för allmänna informationsmöten

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.