EN SKOLA DÄR VARJE BARN FÅR LYCKAS

Bild

I Täby ska alla skolor ha den högsta utbildnings- kvaliteten och familjer ska själva få välja den skola som passar bäst för deras barn

Skolan ska kunna möta alla barn så att de får den utbildning de har rätt till. Varje barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Alla elever ska känna trygghet och ha arbetsro under sin skoldag.


Centerpartiet vill satsa på Åva gymnasium och vi ser Åva-triangeln som en central plats för utbildning, idrott och kultur.

Centerpartiet vill:

  • Att alla elever ska gå ut grundskolan med godkända betyg i alla ämnen
  • Höja förskole- och skolpengen
  • Dela upp skolpengen i en undervisningsdel och en fastighetsdel
  • Höja statusen på yrkesprogrammen genom hög utbildningskvalitet och en utformning i samarbete med näringslivet
  • Utöka resurserna till elevhälsan för proaktivt arbete kring psykisk ohälsa och droganvändning
  • Sätta skolmaten och måltiden i fokus och arbeta aktivt för att minska matsvinnet
  • Prioritera pedagogiska skolgårdar med tillgång till grönområden
  • Se en fördjupad samverkan mellan skolan, socialtjänsten, polisen och föreningslivet
  • Värna modersmålsundervisningen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.