STRANDNÄRA LIV I TÄBY

Bild

Täby är en skärgårdskommun med många sjöar och en kontakt med kusten.
Vi vill göra våra stränder mer tillgängliga och attraktiva.

Centerpartiet vill:

  • Skapa nya och rusta upp våra strandpromenader
  • Rusta upp våra badplatser och anlägga fler bryggor med badstege
  • Bygga fler utblickar/spänger och bryggor ut mot våra vattendrag/kuster/sjöar

SKYDDA VÅRT VATTEN

Vatten behöver skyddas för att bibehålla ett hälsosamt djurliv och en attraktiv badmiljö för invånarna. Våra sjöar och vattendrag är viktiga tillgångar i landskapet, för människor, fågelliv, pollinerare och som fördröjningsmagasin vid större regnmängder.

Centerpartiet vill:

  • Öka åtgärderna för att hantera avrinning för vatten, exempelvis våtmarker, dagvattendammar och genomsläppliga ytor
  • Säkerställa tillgång till rent vatten
  • Öka beredskapen för vattenbrist, översvämningar och andra kriser

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.