Trafiken ska fungera

Bild

Att ta sig fram i trafiken ska var enkelt, smidigt och säkert för alla gående, cyklister och fordon- strafik i hela Täby.

Centerpartiet vill:

 • Göra Norrortsleden inkl Löttingelundstunneln dubbelfilig
 • Tillåta mer flexibla hastighetsbegränsningar, t ex 40 km/h
 • Anlägga gång- och cykeltunnel under Täbyvägen vid Fjätursvägen
 • Se fler infartsparkeringar vid strategiska knutpunkter
 • Ny busslinje från Skarpäng via Enhagsvägen till Roslags näsby
 • Se fler passager över och under E18
 • Att E18 på sikt läggs i tunnel genom Täby

DET SKA VARA SÄKERT FÖR UNG SOM GAMMAL
ATT GÅ OCH CYKLA I HELA TÄBY

Ju fler som ställer bilen och cyklar istället, desto mindre trängsel i rusningstrafiken och framkom- ligheten förbättras kraftigt för de som verkligen behöver ta bilen. Täbys cykelplan är bra, men den tar alldeles för lång tid att genomföra.

Centerpartiet vill:

 • Tredubbla anslagen till cykel- och gångtrafik och snabba upp utbyggnaden av cykelnätet
 • Att fler gång- och cykelvägar ska vara separerade
 • Dubbla anslagen till på skolvägsprojektet
 • Bygga ut snabbcykelvägen (cykelstradan) hela vägen från Arninge till Stockholm

Centerpartiet arbetar för en ny båtlinje från Hägernäs, Viggbyholm och Näsbypark till Stock- holm. Med eldrivna båtar blir båtpendling ett miljösmart och trevligt sätt att ta sig till jobbet och ut i skärgården.

FORTSATT SATSNING PÅ ROSLAGSBANAN OCH TVÄRFÖRBINDELSER

Centerpartiet vill:

 • Öka turtätheten på Roslagsbanan
 • Förlänga Roslagsbanan till Arlanda
 • Tillåta att cyklar tas med på Roslagsbanan
 • Se fler tvärförbindelser både inom Täby och till andra kommuner

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.