jämställdhet

Bild

Centerpartiet är ett liberalt och feministiskt parti. Det innebär att vi står upp för alla människors frihet och lika värde och rätt att få vara den en är, oavsett kön, härkomst eller sexuell läggning.

Jämställdhet spänner över frågor som är viktiga överallt. Det ska genomsyra skolpolitiken, idrotten, kulturen, äldrevården och alla andra ställen där kommunen har ansvar för verksamhet som berör människor.

Utöver att perspektivet måste finnas i samtliga beslut så har centerpartiet ett par frågor som vi kämpar extra för i Täby.

Centerpartiet vill:

  • Stärka det ekonomiska stödet till kvinnojouren för att säkra deras viktiga verksamhet.
  • Att regionen åter placerar en gyn-motagning i Täby.
  • Underlätta nätverkande för kvinnor som startar eget företag i Täby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.