Jämställdhet

Centerpartiet är ett liberalt och feministiskt parti. Det innebär att vi står upp för alla människors rätt att få vara den en är, oavsett kön.

Centerpartiet vill:

  • Stoppa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck
  • Stärka kvinnors ekonomiska egenmakt
  • Att vården blir mer jämställd

sol-has-bg sol-light-text

Vi vill se ett jämställt samhälle fritt från diskriminering

Det finns de som påstår att jämställdheten har gått för långt. Men den farligaste platsen för en kvinna att vistas på är fortfarande hemmet. Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män och vården saknar kunskap och behandling av sjukdomar som drabbar kvinnor. Det behöver vi förändra.

Stoppa våld och förtryck

Mäns våld mot kvinnor är ett akut och brett samhällsproblem. Våldet finns i alla åldrar, alla samhällsklasser och bostadsområden. Det måste få ett stopp. Centerpartiet har genom åren genomfört straffskärpningar för sexual- och kvinnofridsbrott och resurser har tillförts rättsväsendet och kvinnojourer runt om i landet. Vi vill att fler kvinnor ska våga lämna en våldsam relation och att män som mördar och misshandlar ska gripas, lagföras och dömas till långa fängelsestraff.

Läs mer: Mäns våld mot kvinnor

Att inte få bestämma hur man själv vill gå klädd, få välja vänner, eller vem man vill leva med, det är att utsättas för förtryck. Det är något vi aldrig kan acceptera. Vi vill kriminalisera kontrollerande beteende i nära relationer för att på ett tidigt stadium kunna stoppa det våld eller hedersrelaterat våld och förtryck som begränsar, framför allt, barn, unga och kvinnor att leva sitt liv fullt ut.

Stärk kvinnors ekonomiska egenmakt

Att föda barn ska inte stå i vägen för karriären och föräldraskap ska inte vara en ekonomisk fälla för kvinnor. Därför vill vi reformera föräldraförsäkringen för en mer jämställd, enkel och tydlig föräldraförsäkring anpassad till vårt moderna samhälle och arbetsliv. Vi vill också uppvärdera statusen på kvinnodominerade yrken och förbättra arbetsvillkoren inom offentlig sektor. Även kvinnors företagande behöver främjas, med trygghetssystem anpassade till företagares villkor och en mer jämställd fördelning av det offentliga riskkapitalet.

Säkerställ en jämställd och jämlik vård

Den ojämställda vården är ett av våra stora samhällsproblem. Din hälsa, din möjlighet att överleva svår sjukdom eller få behandling ska inte bero på vilket kön du har. Studier visar att det finns skillnader mellan den vård som kvinnor och män får. Kvinnor underbehandlas jämfört med män vid hjärtsjukdom, stroke, diabetes och benskörhet och det saknas kunskap om sjukdomar som främst drabbar kvinnor. För en jämställd vård och omsorg vill vi stärka vårdutbildningarna, satsa på forskning och följa upp könsskillnaderna i vården årligen. Vi vill också inrätta ett nationellt forskningsprogram som ska förbättra kunskapsläget om sjukdomstillstånd som drabbar kvinnor.

Läs mer: Jämställd vård

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.