Gröna kilar

Samarbetsprojekt med gröna kilar

Täby har tre av totalt tio stycken gröna kilar i Stockholms län. Det är våra stora sammanhängande grönområden Rösjökilen , Bogesundskilen och Angarnkilen.

Det pågar samverkansprojekt kring arbetet med dessa med de gränsande kommunerna för att bevara och utveckla våra gröna kilar. Det är viktigt att kunna fortsätta växa, men att då värna om våra viktiga grönområden.

Det är också viktigt att tillsammans utarbeta en gemensam målbild, plattform och verksamhetsplan över kommungränserna.

Samverkansarbetet ligger i linje med RUFS 2050 (Regional Utvecklingsplan för Stockholms län)
Samarbetet stöds även av Tillväxt, miljö och Regionplanering (fd Regionplanekontoret).

Det finns en politisk styrgrupp som bildades i jan 2012 för Angarn- och Bogesundskilarna..Den politiska styrgruppen består av representanter från varje kommun och från och med 2016 har samarbetet utvecklats där alla tre kilarna igår och sammanlagt åtta kommuner. Det är Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Österåker, Danderyd, Sigtuna, Täby och Vaxholm.

Samverkansgruppen består av tjänstemän från de ingående kommunerna, TMR (Stockholms läns landsting, Tillväxt, Miljö- och Regionplanering), Länsstyrelsen samt ideella organisationer som Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och Stockholms läns hembygdsförbund.

Exempel på åtgärder som gjorts under åren är

  • Naturinventeringar
  • Tillgänglighetsanpassningar
  • Inventerat svaga samband och vandringsleder
  • Spridningsanalys (Ekologiska landskapssamband)
  • App och fysisk karta
  • Gemensam skyltning
  • Naturvandringar och mindfullness
  • Årliga studieresor med erfarenhetsutbyte
  • Några projekt såsom ”Natur på recept”

De övriga kilarna i Stockholms län är Järvakilen, Görvälnkilen, Ekerökilen, Bornsjökilen, Nacka-Värmdökilen, Tyrestakilen samt Hanvedenkilen.Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.