Natur, klimat & Miljö

Bild

Som Täbys liberala gröna parti är Miljöfrågor och våra naturområden en av våra profilfrågor i Täby.

Under de senaste åren har Täby vuxit, inte geografiskt men i antal invånare och antal bostäder. När det byggs mycket så blir ofta grönytorna mindre och färre. Om byggnationen inte sker på ett hållbart sätt riskerar man att skada närmiljön och därmed livskvaliteten för Täbyborna.

Grönytor har en viktig roll för den biologiska mångfalden. De är också viktiga om vi ska ha en hälsosam och säker livsmiljö. Exempelvis renar växter både luft och vatten. Dessutom underlättar grönytor när det kommer regn eftersom det hjälper vattnet att rinna undan.

För Centerpartiet är det därför viktigt att utvecklingen sker på ett hållbart sätt. När vi bygger behöver vi ta hänsyn till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vårt måtto "Halva Täby grönt" ska genomsyra arbetet.

I Täby jobbar vi för detta på många sätt, här sammanfattar vi det vi aktivt gör men några av punkterna har också egna sidor där det finns mer att läsa.

Täby delar ut ett miljöpris varje år. Det tilldelas en person, förening eller företag som gjort något värdefullt för miljön i Täby. Här kan du se vilka som fått pris , 385.3 kB.

Halva Täby Grönt

Vi vill att Täby fortsatt ska vara stan på landet och halva Täby grönt. Årliga miljöbokslut ska mäta vår status i vårt mijöarbete. Uppdatering av miljö- och klimatstrategi med konkreta mål ska göras samt en handlingsplan för att möta klimatförändringar.

Läs mer om hur och fördjupa dig sedan nedan

Gröna stråk

Vi vill stärka upp de gröna "korridorerna" i Täby. Gröna stråk är viktiga både för att säkra grönområden som alla kan vistas i, men också för att binda ihop grönområden i Täby. Om enda sättet att komma till ett grönområde är att sätta sig i bilen så försvinner snabbt nyttan.

Här finns en sida som ger exempel på hur ett grönt stråk kan anläggas.

Gröna kilar

Närbesläktat med våra gröna strålk är de gröna kilarna. Det är ett samarbetsprojekt i Stockholms län.

Täby har tre av totalt tio stycken gröna kilar i Stockholms län. Det är våra stora sammanhängande grönområden Rösjökilen , Bogesundskilen och Angarnkilen. Det pågar samverkansprojekt kring arbetet med dessa med de gränsande kommunerna för att bevara och utveckla våra gröna kilar. Det är viktigt att kunna fortsätta växa, men att då värna om våra viktiga grönområden.

Här kan du läsa mer om våra gröna kilar

Skogsvård och parkvård

Centerpartiet vill ha en ansvarsfull skogsvård där vi strävar efter att främja artrikedom och hålla landskapet levande.

Här kan du läsa mer om vad vi gör

Stolpaskogen

Centerpartiet i Täby värnar om halva Täby grönt! Därför har vi drivit igenom att göra Stolpaskogen till ett naturreservat.
Vi vill bevara våra stora grönområden i Täby och ett viktigt område är Stolpaskogen. Stolpaskogen är vår mest centrala skog i Täby. Det är därför många människor som söker sig hit dagligen.

Läs mer om utvecklingen i Stolpaskogen

Dagvatten

Att rena vatten i vattenverk är dyrt och energikrävande, Täby satsar på dagvattenrening som är lika effektiv men också öppnar upp för parkområden där man kan promenera, rasta hunden osv.

Läs mer om vår dagvattenrening i Täby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.