Stolpaskogen

Bild

Centerpartiet i Täby värnar om halva Täby grönt! Därför har vi drivit igenom att göra Stolpaskogen till ett naturreservat.

Vi vill bevara våra stora grönområden i Täby och ett viktigt område är Stolpaskogen. Stolpaskogen är vår mest centrala skog i Täby. Det är därför många människor som söker sig hit dagligen.

 

I takt med att Täby växer ökar också vikten av att säkerställa våra grönområden att förstärka de gröna stråken från Stolpaskogen är en viktig del av det. Stolpaskogen är nu också på god väg på resan att bli naturreservat, detta för att mycket tydligt visa på vikten av detta område och hindra framtida exploatering. Vi har också drivit fram Skålhamra-Kvighage som nästa naturreservat i Täby.

Stolpaskogen har fått ytterligare en led där vi dessutom ger historiabeskrivning samt informerar om naturvärden. Ett samarbete mellan kommunen, Hembyggdsföreningen, Friluftsfrämjandet och Svensk turistförening.

Här nedan kan du se en film från Biologiska mångfaldens dag 22 maj 2019.

Vi vill förstärka de grönområden vi har och utveckla de sk gröna korridorerna. En sådan korridor är härifrån Stolpaskogen och till Rösjökilen, men också ned till Värtans stränder.
Vi har också sagt i vår grönplan att varje kommuninvånare skall tillgång till nära parker och natur inom 250 meter från bostaden samt till större strövområden 2 km.

Skogen är en viktig plats för rekreation. Vi vill därför förhöja, värna och utveckla Stolpaskogens värden bl a genom att utveckla tillgängligheten. Vi vill också ge information om skogsmiljöer och kulturmiljöer. Träden här i skogen är gamla och har fått stå förhållandevis opåverkade. De har därmed mycket att berätta.

Kommunen har tillsammans med lokala föreningar sökt stadsbidrag, LONA (Lokala & kommunala naturvårdssatsningen) för att Stolpaskogens olika värden skall utvecklas.

Planen är att lyfta fram 15 st olika naturmiljöer som finns i skogen, som t ex Torpgrunden Stolpen och den gamla landsvägen som passerade rakt igenom skogen, vilken idag endast är synlig som en stig.

Ett led i utvecklingsarbetet och tillgängligheten är det nya vindskyddet. Friluftsfrämjandet har efterfrågat att vi skulle återskapa ett vindskydd i Stolpaskogen då det tidigare har funnits ett. Nu har kommunen byggt ett på gammalt sätt. Virket kommer från skogen och har dragits fram med häst.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.