Nomineringsstämma inför 2024

Styrelsen i Centerpartiets Tyresökrets har glädjen att bjuda in till nomineringsstämma för val av representanter i styrelsen för Tyresö bostäder samt nämnder.

Vi genomför en nomineringsstämma den 2 november. Nomineringarna som beslutas på stämman kommer att behandlas på kommunfullmäktige den 23 november 2023.

DATUM: torsdagen den 2 november 2023

TID: 18:00

PLATS: Tyresö Bygdegård, lilla huset på gården

Vi bjuder på fika till mötet. Kontakta politiska sekreteraren Katharina Rath för att meddela allergier och specialkost samt om du har några frågor. Kontakt: 070 488 91 71 eller katharina.rath@centerpartiet.se