VARMT VÄLKOMMEN TILL CENTERPARTIET I TYRESÖ!


Tyresö är en fantastisk kommun att bo och leva i och många människor väljer också att göra det. För oss Centerpartister i Tyresö är det viktigt att värna om våra grönstråk och blåstråk, där alla har möjlighet att nyttja naturen och våra strandnära områden.

Det ska vara enkelt att få stöd och hjälp i livets alla olika skeden, allt från det att man är barn tills det att man blir äldre. Vare sig det gäller barnomsorg, skola, vård, äldreomsorg och socialtjänst, eller om man är nyanländ, så måste det finnas ett gott förtroende för verksamheterna. Tyresös företagare är en oerhört viktig resurs, företagarna är jobbskaparna. Förutsättningar för att starta och driva företag måste därför vara goda i kommunen. Det ska vara tryggt att röra sig i alla delar av kommunen. Föreningslivet behöver få föreningsstöd baserat på att aktiviteterna är jämställda, jämlika och inkluderande. Pendlingsmöjligheterna till och från kommunen måste ständigt förbättras. Goda livsbetingelser med ett tillgängligt friluftsliv och ren miljö där hållbara lösningar eftersträvas inom alla områden är Centerpartiet Tyresös vision för vår kommun.

sol-has-bg sol-light-text

Senaste nytt

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.