vår politik

Vi tror på individens förmåga att göra egna livsval utan att staten dikterar livsvilkoren. Vi arbetar ständigt för jämlikhet, jämställdhet, religionsfrihet och frihandel. Samtidigt står vi upp emot överförmynderi, diskriminering, intolerans och rasism.

sol-has-bg

VÅR IDEOLOGI: SVERIGE OCH VÄRLDEN I FRAMTIDEN

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik.

Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism. Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd. Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo, var de än känner att de hör hemma. Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den bygger på rättvisa och hållbarhet.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.