Ukrainare i Tyresö får tillgång till Svenska som andraspråk

Efter en lyckad satsning med SFI erbjuder nu Tyresö kommun alla ukrainare i kommunen att studera Svenska som andraspråk (SVA). Som första kommun i länet dessutom. Detta blir veklighet efter att en enhällig gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd beslutade detta torsdagen den 21 september.

I Tyresö är det är ca 50 ukrainare som kommer kunna fortsätta sina svenskstudier vilket ger dessa individer större möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Tyresö var en av de första kommunerna att erbjuda svenska för invandrare (SFI) och är nu också först i länen att erbjuda SVA.

– Ukrainska flyktingar klarar SFI väldigt fort, säger Hanne Sofia Carlsson (C), vice ordförande i nämnden. Därför är det väldigt glädjande att vi får det här på plats så tidigt eftersom vi också var väldigt tidiga med att erbjuda SFI.

Erbjudandet att studera SFI och därefter SVA vänder sig till alla vuxna flyktingar som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Att erbjuda detta blev möjligt tidigare i år när regeringen beslutade om en ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning som tidigare hindrade flyktingar som erhållit denna form uppehållstillstånd, en grupp där ukrainare ingår, att läsa svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå inom komvux.