Centerpartiets representation i Tyresö

Kommunstyrelsen

Ledamot och gruppledare

Raymond Moubé

Ersättare

Hanne Sofia Carlsson

Kommunledningsutskottet

Ersättare

Raymond Moubé

Stadsbyggnadsutskottet

1:e vice ordförande

Raymond Moubé

Hållbarhetsutskottet

1:e vice ordförande

Raymond Moubé

Ersättare

Hanne Sofia Carlsson

Barn- och utbildningsnämnden

Ledamot

2023 ut Annica Örtenstrand, Katharina Rath från 2024

Arbetsmarknad- och socialnämnden

Ledamot

Annica Örtenstrand

Äldre- och omsorgsnämnden

Ledamot

Tom Nilstierna

Ersättare

Christina Carlsson

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

1:e vice ordförande

Hanne Sofia Carlsson

Ersättare

Elisabet Bauersfeld

Kultur- och fritidsnämnden

Ersättare

Mikael Dadoun

Byggnadsnämnden

Ordförande

Raymond Moubé

Ersättare

Eduardo Sanjuanello

Valnämnden

1:e vice ordförande

2023 ut: Bertil Örtenstrand, Eduardo Sanjuanello 2024 och framåt

Kommunfullmäktige

Ledamot

Raymond Moubé

Ledamot och gruppledare

Hanne Sofia Carlsson

Ersättare

Katharina Rath

Ersättare

Annica Örtenstrand


Bild

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.