Klimatförändringarna är här och nu

Klimatläget är akut. De senaste katastroferna i Australien, med värmebölja, bränder och torka visar återigen på att klimatförändringarna redan är här och nu. Det räcker inte längre med att vi bara bekämpar dem, vi måste också se till att klimatanpassad våra samhällen.

Unga personer som Greta Thunberg säger att det är nog nu, att politiker behöver lyssna. Makthavare behöver ta ansvar. Vi i Centerpartiet håller med, alla inte minst politiker, har ett ansvar att ge den nästa generationen och allt liv på jorden en bättre framtid. Politiker behöver samverka på en lokal och nationell nivå för att tillsammans arbeta för minskad klimatpåverkan.

Upplands Väsby har framgångsrikt arbetat med klimat- och miljöfrågorna. Det är ett arbete som måste fortsättas och utvecklas. Transporter och utsläpp som kopplas till resor behöver hanteras. Därför arbetar Väsbyalliansen just nu med att ta fram en mobilitetsplan och mobilitetstrafikstrategi. Vi behöver underlätta för människor att transportera sig i Upplands Väsby utan att behöva äga en egen fossildriven bil.

I arbetet med mobilitetsplan och mobilitetstrafikstrategi anser vi i Centerpartiet att det är viktigt att inkludera befintliga områden för flerfamiljsbostäder och inte bara nybyggda områden. Att möjliggöra för bilpooler och hyrcykelsystem samt bättre gång- och cykelvägar gör att fler slipper äga en egen bil. Vi vill att hemkörning av matleverans ska underlättas, exempelvis genom kylboxar i entréer till hyreshus.

Med fokus på klimat, miljösmart delningsekonomi och mobilitetsplan kan vi skapa ett grönare Väsby. En stad med plats för människor att mötas och grönområden där våra barn kan fortsätta springa barfota och leka.

Klimatförändringarna är här och måste hanteras. Centerpartiet tar ansvar och driver på i klimat- och miljöarbetet för en smart grön omställning som minskar negativa utsläpp. Vi i Centerpartiet tror på ett grönt Väsby där alla vill leva, bo och verka.

Ann-Christin L Frickner, C kommunalråd Upplands Väsby kommun