Tack C för 10 år!

Ann-Christin L Frickner

Efter 10 år som Centerpartiets gruppledare är det nu dags för mig att gå vidare och för en ny gruppledare att ta över!

Jag har många gånger sagt att jag aldrig trodde att jag en dag skulle engagera mig eller arbeta heltid med politik och det har varit en fantastisk resa tillsammans med medlemmarna i Centerpartiet i Upplands Väsby.

Det är en ynnest att ha fått förmånen att bygga ett starkt team med förtroendevalda både i majoritet och i opposition. Nya medlemmar har strömmat till, vi har gjort de bästa valen på över trettio år inte bara en gång utan två val i rad. Vi har dessutom nu representation av tre personer i regionfullmäktige. Allt detta har varit möjligt tack vare att vi har arbetat ihop som en grupp med gemensam målsättning.

Det finns många fina minnen som jag bär med mig och vetskapen om att Centerpartiet alltid tar ansvar när det behövs. Jag tänker inte minst på flyktingkrisen 2015 där Upplands Väsby kommun tog emot dem som sökte skydd. Coronapandemin blev nästa svåra tid som nästan över en natt påverkade så många under flera år. Jag tänker på den tid vi är i just nu med kriget i Ukraina som inneburit nya flyktingströmmar samtidigt som vi är i en ekonomiskt tuff tid. I dessa stunder är Centerpartiet en trygg och ansvarstagande kraft.

Under senaste mandatperioden har jag haft förmånen att leda arbetet för ett bättre näringslivsklimat, stärkt service inom bygglov och miljötillsyn, ökade insatser för integration och att människor ska kunna nå en egen försörjning, samt drivit på mobilitetsinsatser och Agenda 2030 arbetet med mera. Här vill jag rikta ett särskilt tack till Oskar Weinmar (M) och Maria Fält (KD) och övriga inom politiken samt till kommunens samtliga medarbetare för ett gott samarbete genom åren.

Nu är det dags att lämna över taktpinnen och ansvaret till en ny person som formellt tillträder den 1 januari 2023. Jag vet att Centerpartiet med så många goda kandidater är redo att tillsammans i grupp fortsätta utveckla Centerpartiets politik.

Varmt tack till alla som jag har haft förmånen att möta under dessa år. Närmaste tiden över jul kommer jag att tillbringa med familj, sedan hoppas jag få möjlighet att anta nya utmaningar i livet.

Anki
Ann-Christin L Frickner