C: Fortsatt fokus på jämställdhet

Jämställdhet är en varje dags fråga för oss i Centerpartiet Upplands Väsby. Kön ska inte begränsa ens valmöjligheter.

Centerpartiet är ett liberalt jämställt parti. Vårt jämställdhetsarbete pågår varje dag året om, för att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar.

Möjligheten att driva företag ska finnas för både kvinnor och män på ett jämställt sätt. Vi behöver därför fortsätta driva på för fler ledande kvinnor och stärka kvinnors företagande här i Upplands Väsby. Centerpartiet har tillsammans med Väsbyalliansen initierat ett projekt för kvinnor med företag. Projektet är ett samarbete mellan kommunen och Väsbypromotion. Syftet är att skapa forum för kvinnor i ledarpositioner att bygga nätverk för affärsutveckling och stärka kvinnors företagande, men också företagande i helhet.

Centerpartiets förhandlingar på nationell nivå skapar också bättre förutsättningar för jämställdhetsarbetet lokalt, exempelvis med ökade resurser till tjej- och kvinnojourer. Det ges mer resurser för att vi lokalt ska kunna arbeta förebyggande för att motverka våld i nära relationer och hedersförtryck.

Centerpartiet har också lyft de viktiga medarbetarna i vården och har länge drivit frågan om ett sjuksköterske- och undersköterskelyft med betald vidareutbildning och högre löner. Vi ser också ett behov av barnmorskeledda kliniker som ett komplement till stora sjukvårdskliniker. Därför vill vi att det utreds om Löwenströmska sjukhus kan utveckla ett BB som erbjuder fler platser för barnafödande i Väsby och Stockholms län. Vi tycker att det är en självklarhet att en nybliven förälder ska ha rätt till en trygg plats vid förlossning och en fungerande vård.

Jämställdhet för Sverige framåt.

Ann-Christin L Frickner, C kommunalråd Upplands Väsby kommun