Coronavirusets effekter: Kommunen tar fram stödpaket till företagare

Många företag drabbas hårt av coronaviruset. Människor riskerar att bli av med sina jobb och företag riskerar att gå omkull. För att underlätta för företagen under denna tid har kommunen tagit fram ett omfattande stödpaket.

Företagen är en av grundpelarna i kommunen. Därför är det viktigt att vi tillsammans gör allt vi kan för att mildra effekterna av coronaviruset, stötta företagen och rädda jobben. Vi som kommuninvånare i Upplands Väsby kan stötta det lokala näringslivet genom att fortsätta använda oss av Väsbys stora serviceutbud, beställa hem mat och handla lokalt. Kommunen har tagit fram åtgärder för att ge stöd till företagen under coronakrisen.

– Vi försöker göra allt vi kan för att hjälpa till. Att stötta näringslivet är en särskilt viktig åtgärd i vår kommun där vi har så många småföretagare, säger näringslivs- och kompetensutskottets ordförande Ann-Christin L Frickner (C).

Så här stöttar kommunen företagen:

  1. Kommunen förlänger betalningstider på hyror i kommunägda lokaler.
  2. Kommunen förlänger betalningstider på vissa avgifter.
  3. Kommunen kortar ned betaltiden.
  4. Kommunen sänker avgiften för tillsyns- och tillståndsavgifter.
  5. Kommunen förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
  6. Kommunen skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.
  7. Kommunen ser över om verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden kan omprioriteras för att underlätta för företag.
  8. Kommunen erbjuder dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden utifrån om de kan behöva pausas eller avbrytas.
  9. Kommunen förändrar riktlinjer för att möjliggöra att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (Polisen måste också bevilja ansökan).
  10. Kommunen ser över om man kan tidigarelägga planerade kommunala investerings- eller renoveringsprojekt för att skapa arbetstillfällen.

Läs mer om de åtgärder kommunen har tagit fram här