Centerpartiets och Väsbyalliansens budget klubbas igenom!

kfmessingenanki

Det är när samhället sätts på prov ledarskap visar sig och förmåga att samlas och samarbeta. Det ledarskap visar Centerpartiet och Väsbyalliansen genom att vi med vår budget tar ansvar för ekonomi och hållbarhet på sikt men också att prioritera med insatser i det akuta läge som nu råder.

Igår hölls vårens sista kommunfullmäktige, det beslutades då att anta Centerpartiets och Väsbyalliansens budget med flerårsplan 2021-2023.

I spår av den svåra tid som vi nu befinner oss i på grund av corona ser vi tyvärr att familjer förlorat nära och kära, företagare vars livsverk tappar omsättning och individer som blivit arbetslösa. Det är djupt beklagligt och något som berör oss alla.

Därför är det viktigt att få till insatser här och nu och också långsiktiga förutsättningar. Väsbyalliansens arbetsmarknadspaket om 20 miljoner är till för att möta de behov som uppstått och att mota långtidsarbetslöshet, få tillväxtskapande arbete för lokala näringslivet och snabbare få människor in i egen försörjning.

Varje dag görs stora och viktiga insatser inte minst inom vården och omsorgen. Centerpartiet värnar välfärdens kärna, därför tillförs totalt 30,9 miljoner till vård och omsorg för att utöka anhörigstöd, stärka socialjouren och hemtjänsten.

Vi får nu till stånd en utredning av gröna mobilitetstjänster för ökad valfrihet och hållbarhet. Det är ett led i vårt fortsatta arbete att driva på grön utveckling där vi värnar om naturen och vattendragen, om luften och kommande generationers rätt till en sund jord. Det ock mycket mer kan ni ta del av vår budget.


Centerpartiet som är sprungen ur folkrörelse vet att civilsamhället är kittet som håller ihop och gör Upplands Väsby till en bättre plats att bo, verka och leva i. Tillsammans med partierna i Väsbyalliansen står vi för en politik som tar hänsyn till varje individs rätt och möjlighet att forma sina liv. Att du ska ha lika rättigheter, möjligheter och självbestämmande oavsett vem du är.


Ann-Christin L Frickner, C kommunalråd Upplands Väsby kommun

Läs budgeten här , 958.9 kB.