Varje insats räknas - klimatet kan inte vänta

Ann-Christin L Frickner

Världen behöver ställa om för klimatet, och vi i Upplands Väsby kommun måste fortsätta arbeta för att minska de negativa utsläpp, oavsett var i världen de sker.

FN:s klimatpanel konstaterar nu i en ny rapport att klimatomställningen påverkas av oss människor genom de val vi gör när vi producerar och konsumerar. Vi vet sedan tidigare att fossila bränslen är en bidragande faktor till klimatförändringar och överutnyttjande av naturens resurser spär på de negativa effekterna. Internationellt samarbete såväl som länders interna insatser är avgörande för hur snabbt vi kan hejda den globala uppvärmningen. Larmrapporter om smältande glaciärer, förhöjda medeltemperaturer och extremväder behöver nu mötas med tydliga och snabba åtgärder.

Centerpartiet arbetar aktivt på nationell och lokal nivå för skärpta klimat- och miljökrav och att investera i grön omställning, med ny teknik för att minskade utsläpp och att ta bort utsläpp från atmosfären som IPCC-rapporten också lyfter. I kommunen finns nya tydliga uppdrag att dels förtydliga Agenda 2030 i redan befintligt miljö- och klimatarbete, att ta fram en koldioxidbudget för kommunorganisationen som ger oss vägledning på hur vi kan minska utsläpp och även att premiera biologiska torg som är en förutsättning för djur- och naturliv i urbana miljöer bland annat. Förutom det har Centerpartiet lyft och förstärkt arbetet för fler mobilitetstjänster som bidrar till ett mer klimatbra resande på sikt.

Vi ser möjligheter med näringslivets bidrag i den gröna omställningen för framtiden. Centerpartiet företräder också kommunen i styrelsen för Klimatkommunerna, ett nationellt nätverk av kommuner och regioner med mål att minska negativa utsläpp. Klimatet påverkar livet på jorden, hur vi får tillgång till rent vatten och mat på bordet. Dina och mina val gör skillnad också för kommande generationer. FN:s klimatrapport visar att oavsett om det handlar om skärpta internationella krav, att få till en grönare produktion eller våra egna konsumtionsval i vardagen så spelar varje enskild insats roll. För oss i Centerpartiet har detta varit och är den viktigaste frågan att lösa, du är välkommen att delta i det arbetet.

Ann-Christin L Frickner, C kommunalråd och vice ordförande Klimatkommunerna