KULTUR OCH IDROTT FÖR ALLA VÄSBYbOR

anki

Idag presenterar vi vidare delar av Centerpartiets valprogram och pekar ut viktiga
insatser för ett mer inkluderande och möjliggörande Upplands Väsby med ökad valfrihet och inkludering. Ett Väsby där människor möts.

Centerpartiet vill se bättre möjligheter till värdefulla och tillgängliga kultur- och fritidsaktiviteter för både unga och äldre Väsbybor.

Upplands Väsbys kultur- och fritidsliv ska vara mångfaldsrik och erbjuda möjlighet för alla att delta. Ett aktivt och levande kultur- och fritidsliv startar hos Väsbyborna själva som skapar och formar det. Folkhälsa genom rörelse i olika former av motion och idrott, samt kultur som berikar är viktigt för Centerpartiet att värna och utveckla.

Vi vill:

  • Utveckla kulturskolan på fler platser i kommunen, samt antal elevplatser och ökat kursutbud.
  • Införa inkomstbaserad taxa för kulturskolan och fritidsaktiviteter så att alla barn kan delta.
  • Säkra tillgängligheten i alla idrottsverksamheter, och tillgängliggöra parker och naturområden för personer med funktionsvariationer.
  • Utveckla fler ordnade badplatser, exempelvis vid Edsjön.
  • Fortsätta utveckla fler hundrastgårdar och hundbad.
  • Etablera fler fristående fritidsgårdar i samarbete med föreningsliv, exempelvis inom idrott och kultur.
  • Förenkla för mindre idrott- och kulturföreningar att hyra och boka lokaler. Samt utveckla nya multilokaler för idrott- och kulturutövning.

Läs hela vårt valprogram för Kultur och fritid här.

Upplands Väsbys kultur- och fritidsliv ska vara mångfaldsrik och erbjuda möjlighet för alla att delta. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, under våren kommer vi att presentera fler förslag som stärker Upplands Väsby - en plats för alla att leva, bo och verka i.

Ann-Christin L Frickner, C Kommunalråd