Bostäder

Bild

Centerpartiet i Vallentuna vill bygga både på landsbygden och i de mindre orterna för att skapa möjlighet för människor som vill bo med närhet till skog och natur.

Samhällstjänster som skola, kollektivtrafik och fritidssysselsättningar ska finnas lätt tillgängliga för alla kommunens invånare. Detta underlättas av att befolkningsunderlaget ökas på lämpliga platser runt om i kommunen.

Vallentuna kommun har blivit mycket bättre och snabbare i bygglovshanteringen. Centerpartiet vill dock inte stanna där. Alla processer runt bygglov, bygganmälningar och olika tillstånd måste bli så smidiga och billiga som möjligt för invånarna.

Vi tror att många som överväger att flytta till Vallentuna kommun vill bo i en egenägd villa. Detta måste tas hänsyn till i framtida planer. Centerpartiet vill ändå öka andelen hyresrätter i kommunen. Vi vill se fler mindre lägenheter lämpliga för ungdomar och studenter. Kommunen bör överväga att bygga hyresrätter i egen regi genom Össebyhus ifall marknaden inte skapar lämpliga lägenheter för ungdomar och för socialförvaltningens olika behov. All exploatering måste vara väl genomtänkt och varsam – vi vill kunna känna igen vår kommun om 30 år!

Byggnation åkermark ska undvikas. Om det inte finns något godtagbart alternativ till att planera på åkermark så måste både ägare och brukare tillfrågas.

För att möjliggöra fler bostäder i Kårsta krävs att V/A byggs ut skyndsamt. Bäst vore med en matning norrifrån då det även ger redundans och högre leveranssäkerhet för resten av kommunen. Centerpartiet anser också att det är av största vikt att kommunen får en permanent inkopplad reservvattentäkt.

Centerpartiet vill bland annat:

  • införa best practice-projekt för processerna och avgifterna för bygglov, bygganmälningar och liknande – det ska vara enkelt och billigt för invånare och företag.
  • öka andelen mindre hyresrätter i kommunen för både ungdomar och äldre.
  • att byggnation och planering på åkermark ska undvikas.
  • att markägare involveras tidigt i all planläggning.
  • att V/A till Kårsta byggs ut skyndsamt.
  • att fördjupad översiktsplan Kårta-Eskogen, detaljplanearbetet Kårsta och detaljplanearbetet Brottby återupptas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.