Kollektivtrafik och infrastruktur

Bild

Vi vill jobba för att kommunen fortsätter driva frågan om utbyggd kollektivtrafik, men inser samtidigt att många behöver bilen för att få vardagen att fungera.

Tvärförbindelserna är ännu ett eftersatt område. Vi behöver börja använda oss av nya bränslen, men även kräva att trafikutförare kör med säkra fordon med exempelvis krav på dubbdäck för bussar vintertid. Roslagsbaneavgångar ska utföras med tåg, inte av bussar – om inte tekniska hinder föreligger. Vi är för en förlängning av Roslagsbanan till Rimbo.

Vi vill öka takten för utbyggnaden av kommunens cykel- och gångvägnät. Alla våra tätorter ska vara sammankopplade samtidigt som det ska finnas bra cykel- och gångvägar till andra kommuner som exempelvis Täby och Upplands Väsby. Det skapar både säkrare vägar och möjlighet att delta på aktiviteter och träffa vänner på ett enkelt miljövänligt sätt.

Centerpartiet vill bland annat:

  • prioritera att gång- och cykelvägen mellan Karby och Vallentuna färdigställs snarast.
  • skapa fler och tätare avgångar på Roslagsbanan. 30-minuterstrafik till Kårsta och möjliggöra 10-minuterstrafik till Lindholmen i rusningstimmarna.
  • verka för en utbyggnad av Roslagsbanan till Rimbo och T-Centralen.
  • att alla busshållplatser på landsbygden är trafiksäkra.
  • utöka antalet busslinjer som trafikerar hela kommunen, och skapa fler kommunöverskridande linjer.
  • utöka kommunens infartsparkeringar och bygga fler laddstolpar.
  • ha samtliga kommundelar sammanbundna med gång- och cykelvägar.
  • ha fiber i hela kommunen.
  • att Norrortsleden blir 4-filig
  • att E18 Stockholm-Norrtälje utvecklas till 4-filig motorväg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.