Skola

Bild

Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Alla elever har rätt till en bra utbildning, oavsett var i kommunen man bor, oavsett bakgrund eller kön.

Vi vill att det ska finnas en mångfald av huvudmän för skolväsendet i Vallentuna kommun till exempel kommunala, friskolor och kooperativ. Valfrihet och öppenhet skall prägla skolan i Vallentuna. Centerpartiet välkomnar nya friskolor till kommunen för att öka föräldrar och elevers valfrihet men det ska inte ske genom kommunala subventioner.

Skolor och förskolor ska finnas i hela kommunen. I varje kommundel ska det finnas en väl fungerande skola F-6 eller F-9. Vi vill också se en dedikerad högstadieskola inom kommunens gränser för de elever som vill gå i en åldersadekvat miljö.

Det ska vara struktur och arbetsro i skolan. Skolan ska anpassa innehåll och metoder efter eleven. Särskilt fokus måste läggas på att få upp närvaron och bygga en ”närvarokultur” i skolan – det normala ska vara att eleverna är och vill vara på alla lektioner veckans alla dagar.. Entreprenöriellt lärande ska betonas i alla skolformer. Elevernas kreativitet ska lyftas fram i skolan. De praktiskt estetiska ämnenas betydelse för lärandet måste lyftas.

Centerpartiet vill bland annat:

  • att förskola, grundskola och gymnasium har behöriga lärare.
  • att alla skolor ska ha tillgång till speciallärare/specialpedagog från förskolan upp till gymnasiet.
  • att kommunen ska erbjuda extra resurser för de elever, oavsett ålder, som antingen behöver extra stöd eller vill fördjupa sig.
  • ha en god löneutveckling och möjlighet till kompetensutveckling för lärare.
  • att lärare och pedagoger ska ha tillräckligt med planeringstid.
  • att det ska finnas en högstadieskola med enbart elever i åk 7-9 i kommunen.
  • att olika profiler på verksamheten ska finnas (musik, internationellt, naturskola mm) - dra nytta av de fördelar som kommunen har med bl.a. ett levande jordbruk; knyt ihop de näringsgrenarna med utbildningen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.