Trygghet och social omsorg

Bild

Att skapa ett tryggt samhälle är en av politikens absolut viktigaste uppgifter. Utan trygghet kan inte människor leva det liv de vill leva.

Oavsett din livssituation ska du känna dig trygg i Vallentuna kommun. Kvinnor ska inte behöva välja alternativa vägar hem på kvällen, företagare ska inte behöva vara rädda för rånrisken och människor på landsbygden ska veta att polis och räddningstjänst kommer om något händer.

Kommunens förebyggande arbetet måste fortsätta utvecklas liksom samarbetet mellan skola, fritid och socialtjänst. Skolhälsovården har här en viktig uppgift. Vi ska fortsätta att satsa på öppenvården för att nå ännu bättre resultat på sikt. Vi vill se fler icke biståndsbedömda verksamheter som fångar upp både de som inte vill ”gå till soc” och sådana som inte aktivt själva söker hjälp. Exempel på detta kan vara föräldrautbildningar.

Ingen ska behöva vara rädd för någon som man är eller har varit tillsammans med. Men våld i nära relationer är ett problem och mäns våld mot kvinnor är en av våra största jämställdhetsfrågor. Vi ska därför fortsätta utveckla arbetet mot våld i nära relationer.

Arbetscoachningen ska fortsätta utvecklas så att fler grupper kan få stöd redan innan de hamnar i en sådan situation att de behöver ekonomiskt bistånd. Varje person i utanförskap är ett misslyckande. Vi vill att alla ska ha möjlighet att känna stoltheten över att försörja sig själv.

Vallentuna kommun består till stor del av landsbygd där tiden från ett larm till att räddningstjänsten är på plats kan vara över 20 minuter. Vi vill därför att räddningstjänsten inför "civila insatspersoner" (CIP). Privatpersoner som utbildas i första hjälpen och brandsläckning samt ges enklare utrustning. Dessa personer är enligt erfarenheter i flera kommuner nästan alltid på plats innan ordinarie räddningstjänst vilket både har räddar liv och egendom. Detta vill vi införa i Vallentunas kommun genom Storstockholms brandförsvar. Vi vill även att regionens projekt SMS-livräddare marknadsförs aktivt i kommunen.

Centerpartiet vill bland annat:

  • ha riktig lokalpolis stationerad i kommunen.
  • intensifiera arbetet mot våld i nära relationer.
  • införa ett stipendium till organisationer eller individer inom det sociala fältet, exempelvis för goda insatser eller nya innovationer.
  • fortsätta arbetet med att få ut människor på arbetsmarknaden – försörjningsstöd ska främst vara en tillfällig lösning.
  • stimulera civilsamhället till natt- och trygghetsvandringar.
  • införa civila insatspersoner i den kommunala räddningstjänsten för att minska tiden från larm till första åtgärd
  • marknadsföra regionens projekt SMS-livräddare aktivt i Vallentuna kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.