Fredrik Östman

Vaxholm ska vara möjligheternas stad. Nya företag ska ha möjlighet att etablera sig och små företag ska ha möjlighet att växa. Vårt föreningsliv ska ges möjligheter att aktivera unga och äldre. Ju starkare föreningsliv desto starkare och tryggare stad.

Kommunens förvaltning ska ges möjlighet att vara effektiv. Från politiken sida handlar det om att se till att vi prioriterar att bli klara med projekt innan vi startar nya och att precis allt faktiskt inte behöver utredas i minsta detalj. Hellre att vi får fram två bra lekplatser än en perfekt. Tiden det tar för att skapa en detaljplan, en kort bit cykelväg eller en fotbollsplan ska inte mätas i decennier.

Det kan aldrig bli för mycket information från kommunen. Myndighetsprocesser är tyvärr ofta långsamma och komplicerade. Då är det viktigt att det sitter i ryggraden hos alla politiker och i förvaltningar informera och informera och informera lite till. En enkel notis på hemsidan kan spara onödiga konflikter och rykten.

Jag är särbo och bor på Resarö med två barn som är 6 respektive 8 år gamla och har två bonusbarn som är 12 och 15.

Kontakta Fredrik Östman

Kontakta Fredrik

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.