Politik

vaxholm

Tillsammans för en hållbar framtid

Vaxholm är skärgårdens vackra huvudstad och det är en förmån att få bo, leva och verka här. Centerpartiet vill göra Vaxholm än mer attraktivt för såväl boende som besökare. Invånare och företag ska kunna utvecklas och växa här. Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Barn och unga ska utifrån sina unika förutsättningar få utbildning och få gå i Sveriges bästa skolor. De äldre ska erbjudas ett rikt och värdigt liv. Stadens unika småskaliga skärgårdsmiljö behöver utvecklas med varsamhet och präglas av en hållbar miljö.

Centerpartiet vill med engagemang, kunskap och hjärta tillsammans med stadens invånare, företagare och föreningsliv göra staden till en skärgårdspärla.

Välkommen att engagera dig! Börja med att kontakta oss eller följ oss på sociala medier.

Här hittar du vårt valprogram för Vaxholm

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.