Lena Hallberg

Personbild


Ordförande Centerpartiet Vaxholm

Jag vill verka för ett aktivt föreningsliv, för folkhälsan, sammanhållningen och en roligare stad.

Barn och ungas aktiviteter ska stöttas liksom för vuxna och seniorer.

Träffpunkt Kanonen ska vara öppet för alla seniorer och kunna erbjuda ett bra utbud av aktiviteter. En digital servicedesk ska finnas där seniorer kan få hjälp med digitala frågor. Ofrivillig ensamhet ska motverkas. Här spelar pensionärsorganisationerna en stor och viktig roll och ska stöttas i arbetet.

Vårt nya särskilda boende ska ha en hög kvalité för de boende och vara en attraktiv arbetsplats för personalen. Maten ska lagas på plats och därför är det viktigt med ett eget tillagningskök som även har tillgång till reservel och vatten så att det fungerar också i kristider. Köket ska även förse hemtjänsten med måltider.

Jag vill också att vi planerar för ett äldreboende som inte är behovsbedömt, dit man kan flytta när man känner att villan eller lägenheten inte längre passar de behov man har. Ett boende med gemensamma sällskapsytor. Bo i gemenskap, B.I.G är ett bra sådant initiativ. Fler bör tillskapas.

För klimatet bör vi satsa mycket mer. Fler solceller på kommunala byggnader, fler laddstolpar för bilar och planera för eldrivna båtar.

Jag bor på Vaxön tillsammans med en snart utflugen son.

Kontakta Lena Hallberg

Kontakta Lena

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.