Malin Forsbrand

Vaxholm är en fantastisk plats och jag vill gärna fortsätta leda vår stad framåt.

Psykisk ohälsa och stress hos barn och unga måste mötas med resurser och ett bra samarbete mellan skola och föräldrar. Mobbning ska inte förekomma i våra skolverksamheter och varenda unge, flicka, pojke, icke-binär ska känna att de är bra precis som de är.

Vår stadskärna är en pärla och butikslokaler ska inte stå tomma. I samarbete med näringsliv, föreningsliv och invånare ska det bli en levande plats där vi möts, handlar och har roligt.

Vaxholm är en liten kommun vilket kräver bra samarbeten för så bra service och nytta för invånare och företagare som möjligt. Jag vill fortsätta hitta lösningar tillsammans med andra såsom när vi nu bygger reningsverk med Österåker och får statlig medfinansiering i våra kajer. I samarbete med andra måste vi bromsa klimatförändringarna och rädda havet. Nu. En bra och stabil ekonomi är viktigt.

Jag bor på Kullön tillsammans med min man Ville och våra barn. Jag är idag heltidsarvoderad som kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm. Tidigare har jag bl a varit företagare, jobbat i regeringskansliet och som ledarskribent på tidningar.

Kontakta Malin Forsbrand

Kontakta Malin

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.