Centerpartiets budgetförslag för Stockholm 2017

Budget 2017

Idag presenterar Centerpartiet i Stockholms stad sitt budgetförslag för 2017. En budget som prioriterar en ansvarsfull miljöpolitik, förslag för fler bostäder och ett stärkt företagsklimat samt en förbättrad integration med jobbfokus. Skatten sänks i årets budget med 55 öre vilket gör att Centerpartiet har lägst kommunal skattesats av samtliga partier i stadshuset.

Centerpartiets budgetförslag för 2017 finns bifogat i sin helhet längst ner i detta pressmeddelande som relaterat material.

- Stockholm behöver inte fler skattehöjningar utan rätt prioriteringar. Centerpartiet sänker skatten mest av alla men kan ändå göra stora satsningar på stadens kärnverksamheter. Det handlar i grund och botten om respekt för skattebetalarnas pengar,säger Jonas Naddebo (C) t.f. gruppledare i stadshuset.

- Stockholm ska ligga i framkant när det kommer till miljö- och klimatarbetet. Det är en position som vi tyvärr tappat på grund av att majoriteten lovar mer än vad de levererar. Därför satsar vi i årets budget 150 miljoner mer i miljöinvesteringar,säger Jonas Naddebo (C).

- Vi prioriterar att nå bostadsmålet om 160 000 bostäder till 2030. Därför föreslår vi både ett skyskrapeprogram för att bygga högt och tätt, men också en överdäckningsstrategi för att kunna bygga på fler ställen,säger Jonas Naddebo (C).

I budgeten presenterar Centerpartiet flera förslag för att nå bostadsmålet. Bällsta radartorn i Bromma identifieras som den enskilt största anledningen till att det inte har byggts högt i Stockholm de senaste åren. Luftfartsverket har veto och kan stoppa eller sänka alla höga hus, eftersom det finns risk för att radartornet störs ut. En miljon kronor avsätts i budgeten för att utreda en flytt eller höjning av tornet.

- Centerpartiets linje är att bygga på höjden. Ska det bli möjligt måste radartornet höjas eller flyttas. Luftfartsverket ska inte få diktera stadens utveckling,säger Jonas Naddebo (C).

- Jobb är nyckeln till en lyckad integration och utan företag blir det inga jobb. Majoriteten har på två år raserat stadens företagsklimat. För att vända skutan avsätter vi bland annat 10 miljoner till en haverikommission för ett återupprättat företagsklimat. Dessutom satsar vi på snabbspår för nyanlända inom förskola, skola och äldreomsorg, säger Jonas Naddebo (C).

Nedan återfinns ett urval av Centerpartiets budgetprioriteringar

Ansvarsfull miljöpolitik

 • 150 miljoner i miljöinveseringar.
  - Förnybar energi på stadens tak, 40 mkr
  - Smarta trafikljus, 20 mkr
  - Medfinansiering kollektivtrafik till Norra Djurgårdsstaden, 40 mkr
 • ­Satsa på stadsmiljö och grönområden 20 mkr
 • Indexering av miljöomställningar, 4 mkr
 • Miljöklassa City, 1 mkr
 • Öppna upp för växthöghus och vertikalt jordbruk.

Fler bostäder

 • Utred en flytt eller höjning av Bällsta radartorn för att möjliggöra byggnation av höga hus, 1 mkr
 • Ökat bostadsmål om 160 000 bostäder till 2030.
 • Överdäckningsstrategi, 1 mkr
 • Skyskrapeprogram för att bygga högt och tätt, 1 mkr
 • Boulevardisering av trafikleder.

Integration och jobb

 • Snabbspår för nyanlända inom förskola, grundskola och äldreomsorg, 7 mkr
 • Enklare jobb.
 • Fristående jobbtorg.
 • Starta eget-program för kvinnor i ytterstaden.
 • Dubblering av budgeten till Origo, resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, 2,4 mkr

Stärkt företagsklimat

 • Haverikommission för återupprättat företagsklimat, 10 mkr
 • Stopp för osund konkurrens.
 • 60-dagarsregel, inga ansökningar eller förfrågningar ska ta mer än 60 dagar.
 • Sommarjobb i företagsform.
 • Företagsvänligare upphandlingar.