C: Inför miljözoner i Stockholm nu

Trots att vi bara är två månader in på det nya året har redan det årliga gränsvärdet för kvävedioxid i luften överskridits på Hornsgatan i Stockholm. Med anledning av detta, och för att luftkvaliteten under en längre tid försämrats till en oacceptabelt låg nivå, kommenterar nu Centerpartiet i Stockholm utvecklingen.

Att få möjlighet att införa miljözoner är helt nödvändigt om Stockholm trovärdigt ska kunna kalla sig för en grön stad. Om vi ska vara ett föredöme i miljö- och klimatfrågor kan vi inte ha såhär dålig luft utan då måste vi följa exemplen i Stuttgart och Oslo där man förbjuder bilar med höga utsläpp på vissa platser och vid vissa tider, säger Karin Ernlund (C) gruppledare i Stockholms stad.

Regeringen måste ge oss de kommunala verktygen som behövs för att kunna införa miljözoner. I Stockholm handlar den dåliga luften om invånarnas hälsa och välmående, säger Karin Ernlund (C).

Trafikborgarrådet Helldén (MP) verkar vara oförmögen att påverka sina partivänner i regeringen. Istället för att åka till Oslo för att studera de miljözoner som vi redan är överens om så borde han åka till miljödepartementet för att påverka sin regering i frågan, säger Karin Ernlund (C).

Centerpartiet vill inte enbart se miljözoner utan menar även att lokala satsningar på miljöbilar kan få stor effekt för bättre luftkvalitet i Stockholm. I en satsning som de kallar ”Miljöbilspaketet” ska en rad olika saker ingå. Satsningen beskrivs nedan i korthet.

Våra förslag i korthet:

  • Ge kommuner rätt att inrätta särskilda särskilda p-platser för miljöbilar och bilpoolsbilar.
  • Låt kommunen besluta om trängselskatten – och om intäkterna den ger.
  • Halvera trängselavgifften för miljöbilar.
  • Låt kommunen besluta om dubbdäcksavgifter och särskilda miljözoner.
  • Bygg fler laddstolpar.