C: Nej till Fredhällsparken

Centerpartiet har länge motsatt sig en fotbollsplan i Fredhällsparken. Vi vill istället undersöka en alternativ plats till fotbollsplanen, gärna på en hårdgjord yta.

Läs mer på Mitt i och Stockholmdirekt