En stad att bli äldre i

Det ska vara lätt för äldre att leva ett gott liv i Stockholm. Ingen ska behöva vara ofrivilligt ensam och den dagen du behöver äldreomsorg så ska den vara av god kvalitet och anpassad efter dina individuella behov. Vi behöver också fortsätta arbetet med digitala tjänster och hjälpmedel för äldre.

Centerpartiet vill:

  • Att äldre ska möta personal med rätt kompetens. Vid behov ska man ha tillgång till läkare
  • Att de äldre måste få större inflytande över vilken hjälp de behöver
  • Använda kunskapen från pandemin för att fortsätta utveckla digitala tjänster och hjälpmedel för äldre
Tre äldre kvinnor som umgås

Det är fantastiskt att stockholmarna är friska och lever allt längre. De kan utveckla sina intressen, leva ett gott liv och umgås med vänner och bekanta. Men med stigande ålder försämras hälsan och med stigande ålder upplever också allt fler sig som ofrivilligt ensamma. Här måste samhället finnas för att alla ska känna en trygghet inför att åldras.

Under pandemin har mycket ljus riktats mot äldreomsorgen och även om pandemin blottat brister i äldreomsorgen så har den också visat på vilka fantastiska insatser personalen som jobbar med våra äldre gör. Nu när vi är ur den mest akuta perioden i pandemin ser vi att många viktiga förändringar skett och att vi har lär oss mycket. Under pandemin har samhället digitaliserats i rekordfart. Stockholm bör fortsätta utveckla digitala tjänster och hjälpmedel för äldre.

När äldreomsorg väl behövs ska den vara av god kvalitet med respekt för varje individs enskilda behov och önskemål. Ingen äldre ska berövas sin integritet och värdighet i livets sista delar. Alla ska möta personal med rätt utbildning, tillsvidareanställd och med rätt språkkunskaper i äldreomsorgen.

Ta ställning för seniorers rätt att leva ett gott liv. Bli medlem i Centerpartiet.

Vill du veta mer om vår politik?
Ladda ner hela valplattformen som en pdf , 582.4 kB.

Vi har under mandatperioden:
  • Tagit krafttag för att ingen äldre ska känna sig ofrivilligt ensam och isolerad.
  • Genomfört ett matlyft för äldre med aktiviteter som bryter social isolering och förebygger undernäring som till exempel utflykter, gemensamma måltider med olika teman och matlagningsträffar
  • Höjt språk- och utbildningskraven på personalen i den privata hemtjänsten samtidigt som vi inom hela omsorgen arbetat med att öka antalet trygga anställningar och en god arbetsmiljö för personalen.
Bild

Vår politik

Bild

Stöd och service

Bild

Engagera dig!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.