En öppen stad utan högerpopulism

Auktoritära och totalitära krafter sprider sig över världen och nu är det viktigare än någonsin att stå upp för frihet och demokrati. Stockholm ska förbli en öppen stad där alla har möjligheter att skapa sin egen framtid – oavsett vem du är, var du kommer från eller vart du är på väg. I vårt Stockholm får alla vara sig själva och bestämma över sina egna liv. Vi kommer att fortsätta kämpa för medmänsklighet, jämställdhet och trygghet – varje dag.

Centerpartiet:

  • Låter Stockholm vara en öppen stad som välkomnar internationellt samarbete och nya stockholmare
  • Fortsätter stå upp för alla människors lika rätt och värde, jämställdhet och den liberala demokratin
  • Låter inte högerpopulistiska partier få inflytande över Stockholms utveckling

Stockholm ska vara en öppen stad med plats för nya stockholmare. Att människor från olika delar av världen ska få bosätta sig i Stockholm är en självklarhet för Centerpartiet, oavsett om det handlar om att fly undan konflikter och förtryck eller att söka lycka, familj och arbete. Fler personer i egen försörjning innebär alltid fler som bidrar till Stockholms tillväxt och vår gemensamma välfärd och utveckling. Stockholm ska också vara en tolerant stad där alla människor får vara den de vill, älska vem de vill och fritt få välja hur de vill leva sina liv.

Öppenhet, jämställdhet och tolerans har vi länge tagit för självklara, både i Stockholm, Sverige och i andra länder. Men nu ser vi den värdegrunden hotad av nationalistiska och populistiska krafter. De fulla konsekvenserna av de krafterna kan vi ännu inte överblicka, men det som vi har sett hittills runt om i världen är oroväckande. Vi ser också hur misstänksamheten mot politiker och samhället sprids med digital krigsföring på sociala medier.

I flera länder och städer har högerpopulisterna lyckats etablera sig som maktpartier och stegvis genomförs en politik som inskränker grundläggande fri- och rättigheter. Centerpartiet kommer aldrig att medverka till den utvecklingen i Stockholm. Vi vänder oss helt emot högerpopulism, främlingsfientlighet och extremism. Därför kommer Centerpartiet aldrig medverka till att ge Sverigedemokraterna eller andra högerpopulistiska partier politisk makt i Stockholm.

Stockholm behöver hopp, framtidstro och optimism. Det behövs ett politiskt ledarskap som lyssnar och bygger på tillit mellan människor. Ett ledarskap som tar problemen med otrygghet och en kluven stad på ännu större allvar. Ett ledarskap som i varje läge försvarar och utvecklar den öppna staden.

Ta ställning för en öppen stad utan högerpopulism. Bli medlem i Centerpartiet.

Vill du veta mer om vår politik?

Ladda ner hela valplattformen som en pdf , 582.4 kB.


Bild

Vår politik

Bild

Klimat och miljö

Bild

Engagera dig!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.