Världens grönaste huvudstad

Klimatkrisen sätter vår hela framtid på spel och nu måste vi agera med kraft. Med ny teknik och ekonomisk tillväxt finns stora möjligheter att snabbt ställa om till ett mer hållbart samhälle. Stockholm kan och ska ligga i framkant när det kommer till att motverka klimatförändringarna. Vi vill att Stockholm ska vara världens grönaste och mest levande stad med rent vatten och nära natur.

Centerpartiet vill:

 • Göra Stockholm fossilfritt och klimatpositivt. Trafiken i innerstan ska vara utsläppsfri redan 2030.
 • Göra det enklare för alla att göra klimatsmarta val.
 • Bygga ut tunnelbanan samt satsa på fler eldrivna pendelbåtar och cykelbanor.
 • Installera fler solceller och laddstolpar.
 • Bevara och utöka våra parker och grönområden.
Pappa och två barn plockar skräp vid vattnet

Klimatet är en ödesfråga som kräver kraftfulla åtgärder och hållbara reformer. Runt om i världen ser vi redan den globala uppvärmningens konsekvenser. Men vi får inte låta larmrapporterna förlama oss. Nu krävs politisk handlingskraft och ledarskap. Med teknologiska framsteg och ekonomisk tillväxt finns stora möjligheter att snabbare ställa om till ett hållbart samhälle. Centerpartiet vill visa att ekonomisk tillväxt och fler jobb, kan gå hand i hand med minskade utsläpp.

Vi har satt ett mål att Stockholm ska vara fossilfritt och klimatpositivt senast 2040 med en fossilfri innerstad redan 2030. För att nå ditt måste vi ha eldrivna transporter och öka andelen resor med cykel och kollektivtrafik. Centerpartiet vill också omvandla fler bilvägar till stadsgator. Det ger butiker och restauranger mer utrymme och bidrar till en levande stad. Det ska vara lättare att välja hållbara alternativ i stället för att äga en egen bil.

Centerpartiet vill förena storstadens puls med gröna, rofyllda miljöer. Därför vill vi slå vakt om grönområden och den stadsnära naturen. Vi vill anlägga fler parker och grönytor och öka resurserna till såväl renhållning som underhåll ytterligare.

Hushållens och företagens energibehov ska tryggas även under den kallaste vintern. För det krävs satsningar på förnybar energi, lagring av energi, omställning till eldrift och att vi fångar in växthusgaser, både i staden och i hela stockholmsregionen.

Centerpartiets politik skapar förutsättningar för såväl företag som alla stockholmare att välja klimatsmart. Med ny teknik och innovation blir valet enkelt.

Ta ställning för klimatet. Bli medlem i Centerpartiet!

Vill du veta mer om vår klimat- och miljöpolitik?
Ladda ner hela valplattformen som en pdf , 582.4 kB.

Vi har under mandatperioden 2018–2022:
 • Tagit fram ett nytt ambitiöst miljöprogram, en ny klimathandlingsplan och en lokal klimatbudget som visar hur stora utsläpp Stockholm och framförallt vår planet tål.
 • Räddat grönområden så som Fredhällsparken och utvidgat naturreservatet i Årstaskogen.
 • Genomfört parklyftet med utökad renhållning och skötsel av stadens parker och en stor satsning på att minska antalet råttor och andra skadedjur i Stockholm.
 • Drivit på arbetet för en ökad biologisk mångfald med planteringar och betesdjur.
 • Ökat takten för klimatarbetet med klimatmiljarden och installerar nu solceller på de fastigheter staden äger.
 • Satsat på nya tekniker för att möta klimatkrisen. Genom Stockholm Exergi arbetar Stockholm med ny teknik för att fånga in och lagra koldioxid, för att nå minusutsläpp.
 • Gått i bräschen för omställningen till eltransporter genom Elektrifieringspakten där Stockholms stad och näringslivet krokar arm för att minska utsläppen från transportsektorn.
 • Gett cyklister och gångtrafikanter mer plats i staden med bättre och tydligare markerade vägar, förbättrad belysning och bättre vinterunderhåll.
 • Prioriterat upp kollektivtrafiken med bland annat fler bussfiler och ökad pendeltågstrafik.
Bild

Vår politik

Bild

Jobb och företag

Bild

Engagera dig!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.