En stad med en skola i världsklass

Stockholms skolor ska vara de bästa i Sverige och alla våra elever ska ha möjligheten att nå sin fulla potential oavsett bakgrund och förmågor. Skolan ska vara grunden för att jämna ut sociala skillnader och barn i behov av stöd måste identifieras tidigt så de får rätt insatser. Centerpartiet värnar om valfriheten i skolvalet, men det behöver reformeras för att bryta segregationen och ge alla stockholmare samma möjlighet att välja.

Centerpartiet vill:

  • Reformera skolvalet så att alla barn och föräldrar i Stockholm kan göra ett välinformerat och fritt skolval i samma system, med begränsad kötid.
  • Att skolan ska bli bättre på att tidigt identifiera barn i behov av stöd och sätta in rätt insatser.
  • Få fler barn fysiskt aktiva för att förebygga psykisk ohälsa genom mer rörelse under skoltid och ökad möjlighet till föreningsidrott i anslutning till skoldagen.
  • Göra ett rejält omtag av skolplattformen så den fungerar fullt ut för både elever, lärare och föräldrar.
Lärare och elever i ett klassrum

Stockholms skolor ska vara de bästa i Sverige och varje elev ska bemötas utifrån sina egna behov och förutsättningar. Den som inte har lika lätt att lära ska få hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper. Den som har lätt för sig ska få utmaningar och stöd att fortsätta utvecklas. Skolan ska vara grunden för att jämna ut sociala skillnader och ge alla möjligheten till egna livsval. Att klara skolan är den enskilt viktigaste faktorn för att våra barn ska kunna bygga sig ett bra liv.

Värna valfrihet och kvalitet

Vi ska värna valfriheten för alla elever och en mångfald av skolor, samtidigt som vi måste se till att alla skolor håller en hög kvalité. Det finns en stor utmaning i att behålla valfriheten att välja skola och samtidigt minska segregationen mellan stadens skolor. Lösningen på segregationen kan inte vara att ta bort elevernas och föräldrarnas möjlighet att välja vilken skola de ska gå på utan att se till att alla barn och familjer i Stockholm aktivt får välja skola. Det fria skolvalet behöver utvecklas för att passa fler, blir mer transparent och ge dem som flyttat till Stockholm nära skolstart eller som inte tidigt satt sina barn i kö samma chans att få välja skola.

Rätt stöd i tid

Elever som av olika anledningar behöver stöd för att klara skolan behöver uppmärksammas tidigt för att inte riskera att misslyckas. Det är viktigt att elevhälsan arbetar främjande och kommer in tidigt i de fall där en elev behöver stöd. Skolan behöver också bli bättre på att hitta arbetssätt som gör det möjligt för elever med olika förmågor att nå så långt som möjligt.

Mer rörelse under skoltid

Vi vet att risken för psykisk ohälsa ökar om barn och unga inte är fysiskt aktiva eller inte har en aktiv fritid. Centerpartiet vill se mer rörelse under skoltid och ökad möjligheten till föreningsidrott i anslutning till skoldagen.

Skolplattformen måste funka

Digitala hjälpmedel ska underlätta för både lärare, elever och föräldrar. Inte ge mer arbete och frustration. Skolplattformen är ett misslyckande och måste bli lättare att använda och vara anpassad för framtiden.

Håller du med? Bli medlem i Centerpartiet!

Vill du veta mer om vår skolpolitik?
Ladda ner hela valplattformen som en pdf , 582.4 kB.

Vi har under mandatperioden:
  • Vänt utvecklingen i den kommunala skolan i Stockholm med stigande kunskapsresultat i stadens särskilt utsatta områden.
  • Arbetat aktivt med att informera alla föräldrar om vikten av att ta chansen att välja skola inför förskoleklass, med fokus på utsatta områden där andel aktiva skolval är lägre.
  • Räddat de fristående resursskolorna och gjort en omfattande utbyggnad av även den kommunala skolans särskilda stöd.
  • Arbetat för att ge rektorer och lärare möjlighet att bättre kunna fokusera på det pedagogiska uppdraget.
  • Infört skolsociala team i hela staden för att hjälpa elever med hög frånvaro.
Bild

Vår politik

Bild

Trygghet

Bild

Engagera dig!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.