En TRYGG stad

Inget begränsar människors frihet som otrygghet. Arbetet för en tryggare stad, både innanför och utanför hemmets väggar, är viktigt och långsiktigt. För att besegra kriminaliteten måste vi arbeta både med akuta och långsiktiga insatser och det måste finnas möjligheter för den som behöver lämna en våldsam relation. Stockholm behöver inte bara fler poliser och socialsekreterare utan vi behöver också stärka och stötta till exempel kvinnojourer och nattvandrande föräldrar.

Centerpartiet vill:

  • Arbeta med både akuta åtgärder och förebyggande åtgärder i kampen mot gängvåldet
  • Stärka och stötta civilsamhället som gör stora insatser för att skapa trygghet, exempelvis nattvandrande föräldrar och kvinnojourer
  • Ge stöd och en möjlighet att gå före i bostadskön för våldsutsatta kvinnor
  • Ge utbildning till all personal som jobbar med barn och unga så att de kan upptäcka personer som lever under hedersförtryck
Upplyst park

Att människor är trygga där de bor är en av samhällets viktigaste uppgifter – inget begränsar människors frihet som otrygghet. Ett fåtal individer skapar rädsla, oro och sorg för många andra som bor i Stockholm. Värst drabbade av otryggheten är de som bor i ytterstaden. Arbetet för en tryggare stad med mindre klyftor är ett långsiktigt arbete. För Centerpartiet är det viktigt att vi både arbetar med akuta och förebyggande åtgärder. Vi tror att nyckel till framgång är ett bra samarbete mellan alla delar i samhället, myndigheter och civilsamhället. Det behövs poliser och ordningsvakter men också nattvandrande mammor och ett engagerat föreningsliv.

Samtidigt behöver vi lägga lika stort fokus på våldet och otryggheten som drabbar kvinnor. År efter år blir kvinnor trakasserade, hotade, misshandlade, våldtagna och mördade. Att stoppa detta är den viktigaste jämställdhetsfrågan. Det är viktigt att på olika sätt nå ut med information om vilka rättigheter man har som kvinna i Stockholm och vilket stöd det går att få från samhället. Stockholm måste ge det stöd som gör det möjligt för kvinnor att lämna våldsamma relationer. Därför behöver det finnas förtur i bostadskön, stöd för de som behöver och akut skydd på kvinnojourer.

Centerpartiet har också nolltolerans mot all form av hedersrelaterat förtryck. För att öka kunskapen krävs att vi ger utbildning till all personal som jobbar med barn och unga så de kan upptäcka personer som lever i hedersrelaterat förtryck.

Håller du med? Bli medlem i Centerpartiet!

Vill du veta mer om vår trygghetspolitik?
Ladda ner hela valplattformen som en pdf , 582.4 kB.

Vi har under mandatperioden:
  • Prioriterat målet om att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område inom Stockholms stad.
  • Inrättat ett trygghetsutskott som fördelar pengar till investeringar i stadsmiljön för att öka tryggheten för stockholmare.
  • Vi har belyst otrygga gångvägar, byggt utegym för att öka platsers attraktivitet, röjt sly för att förbättra sikten och ökat antalet ordningsvakter från 18 till 180.
  • Flyttat in socialskreterarna i Rinkeby och Skärholmen hos polisen för att öka samarbetet och förståelsen för varandras uppdrag.
  • Tagit fram en strategi för att minska risken att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet och arbetat förebyggande genom att öka antalet elever som går ut grundskolan med gymnasiebehörighet.
  • Tagit fram ett nytt program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation.

Bild

Vår politik

Bild

Kultur och fritid

Bild

Engagera dig!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.