En stad att bo i

Stockholm behöver bli bättre på att dels få fram tillräckligt många bostäder och dels bostäder som de med lägre löner har råd att bo i. Men lösningen på bostadsbristen i Stockholm är inte enbart fler nybyggda bostäder, det handlar också om att tillgängliggöra bostäder som inte utnyttjas, att förenkla byggregler och att reformera hyresmarknaden. Stockholm ska vara en stad med utbud av såväl exklusiva våningar som billiga första boenden och allt där emellan.

Centerpartiet vill:

  • Bygga fler hyresrätter och öka rörligheten.
  • Bygga blandat med olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar samt bygg ihop stadsdelar för att minska segregationen.
  • Förutsättningslöst utreda vad som står i vägen för billigare nyproduktionskostnader.
  • Bygga högt och tätt för att få fler bostäder samtidigt som vi spar stadens grönområden.
Nybyggt bostadshus i Årsta

Det måste också bli billigare att bygga bostäder. Det handlar till exempel om stela regelverk, långa handläggningstider och långdragna överklaganden. Därför vill Centerpartiet att alla byggnormer ses över och att de som inte är ändamålsenliga plockas bort. Det kan till exempel handla om att studentbostäder inte ska behöva ha samma krav på parkeringsplatser men också att vi föredrar lägenheter med något enklare standard som fler kan ha råd med. Förutom fler billiga bostäder som sänker tröskeln in på Stockholms bostadsmarknad finns det också ett stort behov av att tillgängliggöra fler bostäder och göra det möjligt för människor att lättare byta boende.

Stockholm byggs hållbart genom att blanda olika boendeformer. I vår stad ska alla få plats och människor med olika erfarenheter ska kunna träffas i sin vardag. Centerpartiet vill därför se en blandning av upplåtelseformer och bostadsstorlekar i alla bostadsområden. Staden ska aktivt bygga ihop olika stadsdelar med olika socioekonomiska grupper. Så bygger vi Stockholm långsiktigt starkt.

När vår stad växer är det också viktigt att den växer långsiktigt hållbart. Vi behöver planera staden inte enbart för att få rum med så många bostäder som möjligt utan också för att bostadsområdena som växer fram ska ha god tillgång på förskolor, idrottsytor, grönområden och rum för kultur och möten. Genom att bygga högre så använder vi Stockholms mark mer effektivt och sparar parker och grönområden.

Vill du veta mer om vår bostadspolitik?
Ladda ner hela valplattformen som en pdf , 582.4 kB.

Vi har under mandatperioden:
  • För första gången nått Stockholm stads bostadsmål om att markanvisa 10 000 bostäder varje år och förmedlat rekordmånga hyresrätter.
  • En ny byggnadsordning, arkitekturpolicy och strategi för småhus- och villaområden har tagits fram för goda boendemiljöer och en attraktiv stad.
  • Varit ledande i att ta fram Stockholms stads första kulturstrategiska program.
  • Sett vision om att överdäcka motorvägar och spårområden med bostäder, stadsliv och kontor börja ta form i och med Hagastaden och nu senast Centralstaden.
  • Lyckats med att bygga både högre, vackrare, snabbare och hållbarare, och samtidigt räddat mycket viktiga grönområden.
Bild

Vår politik

Bild

Äldre

Bild

Engagera dig!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.