En levande stad

I Centerpartiets vision är Stockholm mer än en stad att bo i. Det är en stad att leva i. En rolig stad som ger plats åt nöjesliv, kultur och idrott. En stad som gör plats för de människorna som bor här med fler levande kvarter och gröna parker och fler centrumkärnor.

Centerpartiet vill:

 • Att Stockholm ska arbeta för att locka stora evenemang och tillåter en stad som lever och låter dygnet runt.
 • Att Stockholm bygger fler idrottsanläggningar tillsammans med privata aktörer och stärker föreningslivet.
 • Öka alla stockholmarnas tillgång till kultur och möjlighet till eget skapande, utveckla stadens bibliotek och möjliggöra ett kultur- och nöjesliv som lever dygnet runt.
Publik på en utomhuskonsert

Stockholm ska vara en stad som lockar besökare från hela världen. Vi ska vara en ledande, klimat- och miljömässigt hållbar och inkluderande evenemangs- och upplevelsestad. En stad som arbetar aktivt med att locka stora internationella och nationella evenemang. Stockholms kultur- och nöjesliv skall leva dygnet runt. En stad som lever låter. Kultur, idrott och nöjesliv bedrivs inte på vardagar under kontorstid. Vårt kultur- och nöjesliv får inte dödas av krav på tystnad.

Där människan finns, finns också kultur. Utan pekpinnar och censur måste kulturen få verka fritt, för alla att skapa och för alla att uppleva. Vi vill att kulturlivet når fler genom ett ökat antal kultursatsningar. Kulturskolan har en avgörande roll för att fler ska upptäcka kulturen och våra barn och unga ska få ta del av kultur i skolan och förskolan. Biblioteken spelar också en viktig roll, inte minst som mötesplats, och vi vill fortsätta utveckla biblioteken. Stockholms kultur- och nöjesliv ska leva dygnet runt. Live-scener, nattliv och kulturliv gör en stad levande och attraktiv.

Alla stockholmare ska ha möjlighet att vara fysiskt aktiva och upptäcka friluftsaktiviteter utifrån sina egna förutsättningar. Våra idrottsföreningar tar ett stort samhällsansvar och är en fritidsgård för tusentals barn och unga. Stockholms stad ska ge föreningarna stöd i att nå ut till fler, till exempel genom föreningsidrott i anslutning till skoldagen. Det råder stor brist på idrottsanläggningar i Stockholm. Vi måste därför fortsätta att öka takten i byggandet av nya idrottsanläggningar tillsammans med privata aktörer.

Håller du med? Bli medlem i Centerpartiet!

Vill du veta mer om vår politik?
Ladda ner hela valplattformen som en pdf , 582.4 kB.

Vi har under mandatperioden:
 • Ansvarat för idrott, kultur och stadsmiljö, de frågor som är grundläggande för en levande och rolig stad.
 • Tillsammans med stockholmsidrotten tagit fram siffror på hur stort behovet av nya idrottsanläggningar är, och vilka projekt som är mest prioriterade och gjort flera insatser för att stärka föreningslivets viktiga roll.
 • Gjort rekordstora satsningar på idrottsinvesteringar så som nya fotbollsplaner, idrottshallar och utomhusbad.
 • I dialog med medborgarna påbörjat arbetet med att utveckla Stockholms bibliotek.
 • Gjort stora satsningar på stadens parker, stadsodlingar, spontanidrottsytor och annat som ger en levande och attraktiv stadsmiljö.
 • Tagit fram ett kulturstrategiskt program som slår fast att kulturen ska få ta plats tidigt i stadsbyggnadsprocessen.
 • På riktigt lyft frågan om nattlivet och tagit fram stadens första strategi för nattklubbar och livescener och vid ett flertal tillfällen räddat livescener och nattklubbar från att behöva stänga på grund av stelbent byråkrati.
 • Gjort stora satsningar på simkunnigheten och tillgängliggjort simskola för fler och gjort riktade insatser till förskoleklasserna i ytterstaden.
Bild

Vår politik

Bild

Bostäder

Bild

Engagera dig!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.