stockholm ska ha ett levande nattliv

Bild

Stockholms kultur- och nöjesliv skall leva dygnet runt. Livescener, nattliv och kultur gör en stad levande och attraktiv. En plats där människor vill vara och verka. En plats för innovation och utveckling. Vi vill uppmuntra en mångfald av både små och stora scener, konserter, krogar, barer och nattklubbar.

STOCKHOLM SKA LEVA OCH LÅTA

Stockholm ska ha ett mångsidigt nattliv med konserter, nattklubbar och restauranger som kan ha öppet sent. En storstad måste få låta och leva även på natten. Stockholms puls och stora utbud är det som lockar människor till storstaden. Klagomål från nyinflyttade till områden med ett levande nattliv bör inte leda till att verksamheterna får stänga.

UTAN PULSEN STANNAR STOCKHOLM

Stockholms kreativa scen en viktig motor för stadens innovation och attraktivitet. 217 miljarder kronor. Så mycket omsatte nattlivet och övriga kulturella och kreativa näringar i Stockholm 2018. Det överstiger värdet av livsmedelsindustrin i hela Sverige. Samma år sysselsatte de kulturella och kreativa näringarna, som nattlivet är en del av, 64 000 arbetstagare. Inom det kreativa nattlivet skapas mängder av jobb, såväl kvalificerade som enklare, exempelvis barpersonal, städare, vakter, eventbokare, DJs, VJs, ljudtekniker och andra.

Centerpartiet vill:

 • Möjliggöra för 24-timmarstillstånd för nattklubbar i zoner som är förankrade i staden
 • Arbeta mer med multifunktionella lokaler
 • Skapa fler små- och mellanstora scener
 • Se över lösningar för lägre hyror för kreativa aktörer
 • Hitta enklare och mer flexibla lösningar för exempelvis serveringstillstånd och öppettider
 • Nyttja Stockholms större offentliga utomhusplatser och torg för större evenemang och fester
 • Att regel- och tillståndskrångel som danstillstånd och kökskrav en gång för alla tas bort

Håller du med? Bli medlem i Centerpartiet!

Vänner på en takbar
Detta har vi redan gjort för nattlivet
 • Stadens första strategi för nattklubbar och livescener. Strategin listar konkreta åtgärder för en nattklubbsvänlig stad, bland annat genom tydligare och enklare tillståndsprocesser och effektiva kontaktvägar samt att staden uppmuntrar nattliv och livescener i stadens egna lokaler och på stadens egen mark
 • Etablerat en kulturlotsfunktion som hjälper nattlivs- och livescensaktörer att hitta lokaler
 • Tagit fram ett kulturstrategiskt program som slår fast att kulturen ska få ta plats tidigt i stadsbyggnadsprocessen
 • Genom aktivt arbete vid ett flertal tillfällen räddat flera livescener och nattklubbar från att behöva stänga på grund av stelbent byråkrati
 • Beställt en unik studie av Stockholms kreativa nattlivs utmaningar och möjligheter (Creative Footprint Study Stockholm 2022)
 • Skapat en teknisk vägledning för musikverksamheter för att förebygga klagomål från närboende
Bild

Vår politik

Bild

Miljö och klimat

Bild

Engagera dig!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.