Ett Stockholm där alla kan bidra

Arbete och egen försörjning är grunden till jämställdhet och möjligheten att leva ett självständigt liv. Och i en orolig tid är det viktigare än någonsin med tryggheten det innebär att ha ett jobb att gå till. Byråkrati, lagstiftning eller fördomar får aldrig stå i vägen för det. Varje person som går från bidrag till arbete är en vinst – för oss alla.

Centerpartiets politik:

  • Sänker trösklarna in på arbetsmarknaden
  • Främjar förutsättningarna för lokalt företagande så att fler jobb kan skapas i hela Stockholm
  • Skapar snabbspår till jobb genom fler yrkesutbildningar

Det behövs en förnyad politik för våra jobbskapare i Stockholm. Då skapar vi fler jobb, mer innovation och möjligheter för stockholmarna. Centerpartiet vill befria näringslivet från onödig byråkrati och tillsammans med våra företagare skapa Sveriges främsta företagsklimat. Vi tror på att alla stockholmares vill bidra till en rikare stad. Men då krävs bra utbildningar och ett positivt företagsklimat så att alla kan få ett jobb.

Att många människor flyttar till Stockholm är i grunden något positivt. Fler människor betyder fler som kan bidra. Varken byråkrati, lagstiftning eller fördomar får stå i vägen för att fler kan få ett jobb att gå till. Samtidigt som vi skapar möjligheter måste vi också ställa tydliga krav på att alla ska lära sig svenska, komma in i samhället och bidra genom att arbeta. Varje person som går från bidrag till ett arbete är en vinst, både för individen och för samhället.

Ska vi lyckas få fler människor i arbete och minska såväl utanförskapet som arbetslösheten måste det skapas fler jobb. Företagarna är våra främsta jobbskapare och utan dem stannar Stockholm. Stockholms stad behöver bli bättre på att ha en god dialog med Stockholms företagare. Stockholms företagare ska känna att staden står på deras sida i kampen mot regelkrångel, byråkrati, bedrägerier och brottslighet. De lättnader som infördes under pandemin för att underlätta för företagare bör permanentas.

Centerpartiet vill att Stockholms stad erbjuder långtidsarbetslösa att läsa in gymnasiet eller utbilda sig till ett specifikt bristyrke. Vi måste ställa krav på dem som mottar ekonomiskt bistånd att stå till arbetsmarknadens förfogande. Dagens SFI, svenska för invandrare, behöver bli bättre. Centerpartiet vill säkerställa att SFI är ändamålsenlig, ger goda kunskaper i svenska och utgår från de förutsättningar som individen har. Det är också viktigt att man tidigt får kunskap om hur samhället fungerar.

Ta ställning för ett Stockholm med fler jobb där alla kan bidra. Bli medlem i Centerpartiet.

Vill du veta mer om vår politik?
Ladda ner hela valplattformen som en pdf , 582.4 kB.

Vi har under mandatperioden bland annat:
  • Gjort det enklare och snabbare för den som inte har något arbete att få hjälp av Stockholms stad.
  • Inrättat Welcome house som är en väg in för alla nyanlända.
  • Arbetat med att öka kvaliteten på SFI och vuxenutbildningen.
Bild

Vår politik

Bild

Utbildning

Bild

Engagera dig!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.